کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظراتطرز تهیه محلول بردو:

·       ترکیب بردو باید به اندازه مصرف روزانه تهیه شده و از مصرف آن در روزهای بعد خودداری شود.
·       برای تهیه ترکیب بردو ابتدا محلول آب آهک وسولفات مس به طور جدا گانه تهیه وضمنبه هم زدن محلول آب آهک ، محلول سولفات مس را به آرامی به آن اضافه می کنیم وکاملا مخلوط می کنیم بدیهی است عکس این عمل ( اضافه کردن آب آهک به محلول سولفات مس ) صحیح می باشد.
·       بهتر است ترکیب دو ماده مذکور با آب ولرم به اندازه ای صورت گیرد که پس از اختلاط آن احتیاج به رقیق کردن مجدد نباشد. برای مثال برای تهیه یک صد لیتر بردو مقدار لازم آهک ( هیدروکسید کلسیم ) را با 80 لیتر و سولفات مس  را با 20 لیتر آب مخلوط وپس از حل شدن کامل طبق روش قبل مخلوط می نماییم.

کودهای حیوانی و مصرف آن در کشاورزی
مصرف کودهای حیوانی در زراعت از بدو اهلی نمودن حیوانات شروع شده است . فضولات حیوانات وقتی روی زمین ریخته شد گیاهان در ان محل رشد سریعتری داشته اند روی این اصل مصرف ان در همان زمانها شروع شده است . کود حیوانی برخلاف کودهای شیمیائی اثرات یک جانبه نبوده بلکه از یک طرف کمک بر تامین مواد غذایی را نموده و از طرف دیگر خصوصیات فیزیکی خاک را نیز اصلاح مینماید .

اثرات و اهمیت کود حیوانی در زراعت :

1-    در بافت خاک موثر است .
2-         منبع تامین مواد غذایی برای گیاه است .
3-         در افزایش تولید محصول موثرند . که بشرح زیر توضیح داده میشود .

تاثیر کود حیوانی در خاک

-        ظرفیت نگهداری اب در خاک را  افزایش میدهد . که این امر در مواقع کم ابی کمک شایانی خواهد نمود .
-             نفوپذیری اب در خاک را بهبود می بخشد .
-             کود حیوانی اب درون خاک را بنحوی با ذرات خاک متصل نمود و از تبخیر و نفوذ آن جلوگیری کرده و اماده برای جذب گیاه می سازد و همین امر سبب جلوگیری از فرسایش نیز میگردد .
-             کود حیوانی عملیات زراعی را اسان نموده و زمین را برای گاو رو نمودن بهبود میبخشد  .
-             کود حیوانی در خاکهای شنی سبب اتصال بهتر ذرات در خاک گشته و در خاکهای رسی سبب افزایش پروزیته و نفوذپذیری خاک میگردد .
-             کودهای حیوانی بعلت داشتن ماده الی سبب بهبود هوادهی خاک میگردند کودهای حیوانی کربن دی اکسید و اسیدهای الی و مواد غذایی موجود در خاک را اماده برای جذب گیاه مینماید .
-             میزان جذب حرارت در خاک تیره بیشتر از خاکهای روشن بوده و بهمین لحاظ کودهای حیوانی کمک زیادی در گرم شدن زمین و نهایتاً رشد بیشتر گیاه میگردد .
-             کود حیوانی قدری خاصیت قلیائی دارد که بمرور با مصرف کودهای حیوانی PH خاک افزایش میابد .
-             کود حیوانی باعث افزایش میکرو اورگانیسم گردیده و باعث افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک میگردد .

اهمیت کودهای حیوانی بر روی تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه :

در کیفیت کودهای حیوانی موارد زیر موثر بوده و در ان دخیل میباشند .
1-    نوع 2- سن 3- مقدار و ارزش غذائی مصرف روزانه حیوان 4- نوع کاری که حیوان انجام میدهد . 5- نوع جنس بستر و مقدار ان 6- نسبت کود مایع ( ادرار ) و جامد 7- نحوه و تکنیک نگهداری کود
-        هر چند میزان فسفر داخل کودهای حیوانی نسبت به کودهای شیمیائی بسیار اندک است ولی جذب فسفر از سوی گیاه از طریق خاکها بخصوص خاکهای قلیائی بسیار کم میباشد زیرا فسفر وارده به خاک در سال اول حدود 10 تا 30 درصد قابل جذب خواهد بود در حالکیه فسفر داخل کود حیوانی در داخل خاک جذب را اسان مینماید .

اهمیت کودهای حیوانی در میزان تولید محصول :

همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شد تاثیر کودهای حیوانی چه بر روی خاکهای زراعی و چه به لحاظ داشتن مواد مغذی یک کود با ارزش میباشد . در اغلب مواقع اثرات مثبت کودهای حیوانی را در افزایش تولید محصول محرز است .
چه در موسسه تحقیقات خاک و اب و چه در سایر مراکز تحقیقاتی در خارج کشور موارد یاد شده بالا به اثبات رسیده است .
اثرات مفید کودهای حیوانی ظرف 4-3 سال از بین خواهد رفت . ازمایشاتی که در این مورد صورت گرفته اثرات کودهای حیوانی بمیزان 40 تن در هکتار مدت 4 سال در افزایش گندم نقش داشته است .


نقش پتاسیم در گیاهان:
پتاسیم به طور عمده بخش بزرگی از محتویات گیاهان را تشکیل می دهد و در فرآیندهای متعدد فیزیولوژی رشد گیاه نقش کلیدی دارد. از سنتز پروتئین گرفته تا تعادل و پیوستگی آب در گیاه، کاهش K موجب کمبود رشد گیاه و یا زردی و سوختگی انتهای برگ میشود. همچنان که پتاسیم در گیاه جریان دارد علائم کمبود ابتدا در برگهای پیر ظاهر میشود. از دیگر علائم کمبود پتاسیم در گیاه کاهش استحکام ساقه ی گیاه است که مشکلات بعدی در حمل و نقل مواد را بوجود می آورد و همچنین موجب کمبود مقاومت گیاه در برابر بیماریها می شود. بطور کلی پتاسیم در سلولهای گیاهی نقشهای مهمی بر عهده دارد که مختصرا به آنها اشاره می کنیم:
1)     فعالیت آنزیمی.
2)     فتوسنتز: نقش K در فتوسنتز پیچیده است.
3)     ترابری قندی: قندی که در فتوسنتز ساخته میشود باید در میان آوندها و قسمت های دیگر گیاه برای مصرف و ذخیره شدن ترابری شود. سیستم ترابری مواد با استفاده از انرژی به فرم ATP کا میکند. اگر میزان K کم شود میزان ATP نیز کم میشود و سیستم انتقال مواد نیز از کار می افتد.
4)     ترابری آب و مواد غذایی: K همجنین نقش بزرگی در نقل و انتقال آب و مواد غذایی درون آوند آبکشی دارد.
5)     سنتز پروتئین.
6)     سنتز نشاسته: آنزیمهای دخیل در سنتز نشاسته با پتاسیم فعال میشوند. پس با کاهش میزان K نشاسته کاهش می یابد.
7)     سایر وظایف: نقش پتاسیم در گیاه بیشتر کاتالیزوری بوده و کمبود آن مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماریها کاهش میدهد. پتاسیم موجب تسهیل نفوذ آب در سلولهای گیاهی و سبب کنترل عمل باز و بسته شدن روزنه های برگ در هنگام تبخیر و تعرق می شود.
علائم کمبود پتاسیم گیاهان مبتلا به کمبود پتاسیم معمولا ضعیف، کوتاه و کوچک هستند. رشد ساقه اصلی و شاخه ها متوقف گشته و فاصله میان گره ها کوتاه میشود. در صورت شدت کمبود، شاخه ها از انتها شروع به خشک شدن می کنند.
برگ ها در گیاه مبتلا به کمبود پتاسیم به رنگ سبز تیره مایل به خاکستری در می آیند و شفافیت خود را از دست می دهند و ممکن است رنگ پریدگی و زردی بخصوصی در بین رگبرگ ها مشاهده شود.
لب سوختگی برگها در گیاهان پهن برگ غالبا به علت کمبود پتاسیم است بنابراین علائم کمبود آن به صورت سوختگی کنار برگها ابتدا در برگهای پیر ظاهر می شود.
چگونه میتوان میزان پتاسیم را افزایش داد؟
1)     با استفاده از بقایای محصولات بازیافت شده (مخصوصا کاه) و کود حیوانی که حاوی پتاسیم است.
2)     با جلوگیری کردن از آبشویی خاک با استفاده از پوشش گیاهی دائمی و افزایش سطح هوموس خاک.
3)     با پوشاندن سطح خاک با مالچ
4)     مصرف کودهای پتاسه در خاک مانند سولفات پتاسیم
5)     مصرف کودهای پتاسیم دار کلاته به صورت محلولپاشی در فصل رشد به خصوص در زمان پر کردن دانه و بزرگ شدن میوه چون در این زمان نیازگیاه به عنصر پتاسیم بهشدت بالا می رود. از آنجایی که 90 درصد جذب پتاسیم توسط درخت پسته در طی دوره پر شدن مغز اتفاق می افتد، محلولپاشی با کودهای حاوی درصد بالای پتاسیم و همچنین کاربرد کودهای پتاسه محلول در آب همراه با آب آبیاری، در طی این دوره زمانی به بهبود کیفیت محصول و افزایش عملکرد محصول کمک شایان توجهی می نماید.
نکته:
1-     جذب پتاسیم در سال پر محصول (ON) حدود 6 برابر سال کم محصول (OFF) بوده و بیش از 90 درصد کل جذب سالیانه پتاسیم در طی دوره پر شدن مغز (دانه) اتفاق می افتد.
2-     مصرف پتاسیم موجب افزایش درصد خندانی و کاهش پوکی دانه های پسته نیز میگردد. در صورت کمبود این عنصر در گیاه پسته حاشیه برگ ها به سمت بالا پیچیده همچنین برگهایی که کمبود پتاسیم دارند، حاشیه سوختگی قهوه ای را نشان میدهند. برای کوددهی به باغات فاقد پتاسیم در خاکهای با بافت سنگین و رسی می بایستی مقادیر زیادی از کودهای پتاسه درون شیار کودی مصرف شود در غیر اینصورت باید از محلولپاشی با کود کلات پتاسیم استفاده شود.
:
پتاسیم به طور عمده بخش بزرگی از محتویات گیاهان را تشکیل می دهد و در فرآیندهای متعدد فیزیولوژی رشد گیاه نقش کلیدی دارد. از سنتز پروتئین گرفته تا تعادل و پیوستگی آب در گیاه، کاهش K موجب کمبود رشد گیاه و یا زردی و سوختگی انتهای برگ میشود. همچنان که پتاسیم در گیاه جریان دارد علائم کمبود ابتدا در برگهای پیر ظاهر میشود. از دیگر علائم کمبود پتاسیم در گیاه کاهش استحکام ساقه ی گیاه است که مشکلات بعدی در حمل و نقل مواد را بوجود می آورد و همچنین موجب کمبود مقاومت گیاه در برابر بیماریها می شود. بطور کلی پتاسیم در سلولهای گیاهی نقشهای مهمی بر عهده دارد که مختصرا به آنها اشاره می کنیم:
1)     فعالیت آنزیمی.
2)     فتوسنتز: نقش K در فتوسنتز پیچیده است.
3)     ترابری قندی: قندی که در فتوسنتز ساخته میشود باید در میان آوندها و قسمت های دیگر گیاه برای مصرف و ذخیره شدن ترابری شود. سیستم ترابری مواد با استفاده از انرژی به فرم ATP کا میکند. اگر میزان K کم شود میزان ATP نیز کم میشود و سیستم انتقال مواد نیز از کار می افتد.
4)     ترابری آب و مواد غذایی: K همجنین نقش بزرگی در نقل و انتقال آب و مواد غذایی درون آوند آبکشی دارد.
5)     سنتز پروتئین.
6)     سنتز نشاسته: آنزیمهای دخیل در سنتز نشاسته با پتاسیم فعال میشوند. پس با کاهش میزان K نشاسته کاهش می یابد.
7)     سایر وظایف: نقش پتاسیم در گیاه بیشتر کاتالیزوری بوده و کمبود آن مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماریها کاهش میدهد. پتاسیم موجب تسهیل نفوذ آب در سلولهای گیاهی و سبب کنترل عمل باز و بسته شدن روزنه های برگ در هنگام تبخیر و تعرق می شود.
علائم کمبود پتاسیم گیاهان مبتلا به کمبود پتاسیم معمولا ضعیف، کوتاه و کوچک هستند. رشد ساقه اصلی و شاخه ها متوقف گشته و فاصله میان گره ها کوتاه میشود. در صورت شدت کمبود، شاخه ها از انتها شروع به خشک شدن می کنند.
برگ ها در گیاه مبتلا به کمبود پتاسیم به رنگ سبز تیره مایل به خاکستری در می آیند و شفافیت خود را از دست می دهند و ممکن است رنگ پریدگی و زردی بخصوصی در بین رگبرگ ها مشاهده شود.
لب سوختگی برگها در گیاهان پهن برگ غالبا به علت کمبود پتاسیم است بنابراین علائم کمبود آن به صورت سوختگی کنار برگها ابتدا در برگهای پیر ظاهر می شود.
چگونه میتوان میزان پتاسیم را افزایش داد؟
1)     با استفاده از بقایای محصولات بازیافت شده (مخصوصا کاه) و کود حیوانی که حاوی پتاسیم است.
2)     با جلوگیری کردن از آبشویی خاک با استفاده از پوشش گیاهی دائمی و افزایش سطح هوموس خاک.
3)     با پوشاندن سطح خاک با مالچ
4)     مصرف کودهای پتاسه در خاک مانند سولفات پتاسیم
5)     مصرف کودهای پتاسیم دار کلاته به صورت محلولپاشی در فصل رشد به خصوص در زمان پر کردن دانه و بزرگ شدن میوه چون در این زمان نیازگیاه به عنصر پتاسیم بهشدت بالا می رود. از آنجایی که 90 درصد جذب پتاسیم توسط درخت پسته در طی دوره پر شدن مغز اتفاق می افتد، محلولپاشی با کودهای حاوی درصد بالای پتاسیم و همچنین کاربرد کودهای پتاسه محلول در آب همراه با آب آبیاری، در طی این دوره زمانی به بهبود کیفیت محصول و افزایش عملکرد محصول کمک شایان توجهی می نماید.
نکته:
1-     جذب پتاسیم در سال پر محصول (ON) حدود 6 برابر سال کم محصول (OFF) بوده و بیش از 90 درصد کل جذب سالیانه پتاسیم در طی دوره پر شدن مغز (دانه) اتفاق می افتد.
2-     مصرف پتاسیم موجب افزایش درصد خندانی و کاهش پوکی دانه های پسته نیز میگردد. در صورت کمبود این عنصر در گیاه پسته حاشیه برگ ها به سمت بالا پیچیده همچنین برگهایی که کمبود پتاسیم دارند، حاشیه سوختگی قهوه ای را نشان میدهند. برای کوددهی به باغات فاقد پتاسیم در خاکهای با بافت سنگین و رسی می بایستی مقادیر زیادی از کودهای پتاسه درون شیار کودی مصرف شود در غیر اینصورت باید از محلولپاشی با کود کلات پتاسیم استفاده شود.

ملخ شاخک بلند پیشانی سفید

در ایران از جنس Dicticuse دو گونه D.albifrons و D.annaelisa Ram  شناسایی شده است که در مناطق مختلف کشور از جمله آذربایجان غربی و شرقی ، مازندران (فرحبخش ، 1340 و فارسی (میرزایانسو همکاران ، 1354 ) انتشار دارد.

مناطق انتشار

گونه اول در شمال آفریقا ، آروپای جنوبی ، یوگوسلاوی ، رومانی ، بلغارستان ، اسراییل ، عراق ، روسیه (قفقاز) و قبرس انتشار داشته و در اغلب مناطق ترکیه نیز کم و بیش مشاهده مشاهده می شود . ولی تراکم گونه دوم نسبت به گونه اول بیشتر و سطح انتشار آن نیز وسیع تر است . این حشره در ایران از مناطق ساحلی دریای خرز (فرحبخش ،1340) و آذربایجان غربی و شرقی (ماکویی ، 1329) گزارش شده است .

شکل شناسی

d.albifronse به رنگ سبز زیتونی تیره است و در حدود 30-40 میلیمتر طول دارد. رانهای عقبی آن در حدود 35-45 میلیمتر است . شکم دارای لکه های تیره ای است . قاعده شاخکها زرد کمرنگ می باشد . زیر شکم به رنگ زرد و سطح پشتی آن سبزرنگ است . بال جلویی بلند تر از بال عقبی بوده و رگبالها به رنگ قهوه ای می باشند . تخمریز در حدود 20-26 میلیمتر طول دارد که راس آن متمایل به بالا و حاشیه اش داندانه دار است .

 خسارت

گونه ها همه چیز خوار بوده وگاهی در گیاهان اهلی سبب خسارت می شوند . خسارت آنها مربوط به پوره ها و حشرات بالغ است .پوره ها از علفهای هرز و حشرات بالغ از برگ و ساقه گیاهانی نظیر گندم ، خربزه ، جو ،ذرت و دیگر گیاهان میزبان تغذیه می کنند حشرات کامل از ساقه گندم بالا رفته و باعث چروکیدگی دانه گندم و شکستگی خوشه می شود . در سالهای حمله ، خسارتهای قابل ملاحظه ای به گیاهان نامبرده وارد می کنند .

در ایران بنا به گزارش فرحبخش (1340 ) این حشره به پنبه ، توتون ، کنجد ، ذرت ، لوبیا ، باقلا ، گندم ، جو خربزه و گاهی نیز مو و سایر درختان میوه حمله کرده و با تغذیه از برگ ، ساقه های علفی ، کپسول میوه ، میوه های رسیده و بوته های جوان به این گیاهان ، خسارت وارد می کند .

ریست شناسی

این حشره زمستان را به صورت تخمهای ریز ، کشیده و سیاه رنگ که در دسته های کوچکی در یک یا دو حفره در خاک می گذارد سپری می کند . این تخمها 6 میلیمتر طول و 2 میلیمتر عرض دارند . در اوایل بهار پوره ها از تخم بیرون آمده و شروع به تغذیه  از عفهای هرز می کنند و پس از مدتی که به آب و هوا بستگی دارد به رشد کامل خود رسیده و به تغذیه از گیاهان نامبرده می پردازند . گاهی دیده شده که به درخت مو و خوشه انگور و سایر درختان میوه هم حمله می کنند . حشرات کامل دارای رفتار همخواری نیز می باشند . این حشره در سال یک نسل دارد . ( زاهدی 1371)

روش های کنترل

الف- دشمنان طبیعی

زنبورهای خانواده Sphecidace  از این حشره تغذیه می کنند ( زاهدی ، 1371)

ب) میکروبی

در مطالعات اخیر ، برخی از عوامل قارچی پاتوژن نظیر Beauveria bassiana  و metarhizium anisopliae var acridium   را به عنوان عاوامل موثر در کنترل ملخها معرفی کرده ئاند . به ویژه پاتوژن آخری به صورت تجارتی تهیه شده ودر کشورهای مختلف آفریقایی استفاده می شود (لنجوالد و همکاران ،1997)

ج) شیمیایی

 در کنترل شیمیایی علیه این آفت می توان از سم دسیس به میزان 5/0-7/0 لیتر در هکتار و نیز از طعمه مسموم با استفاده از سم تیودیکارب (لاروین Df80 (  به نسبت یک درصد توصیه نمود.

ویژگی های گیاه شناسی گندم

گندم گیاهی یکساله است،تک لپه ،از خا نواده ی گند میان و قبلیه ی Hordeae   است زندگی گندم از بذر آغاز می شود .دانه ی گندم در حقیقت یک میوه ی تک بذری به نا م گندم ه است که تخم مرغی شکل می باشد .طول بذر گندم گر چه در برخی ارقام گندم دروم به بیش از یک سانتیمتر هم می رسد ،ولی در بسیاری از ارقام از چند میلیمتر تجاوز نمی کند .در طر ف شکمی بذر شکافی سر تاسر ی وجود دارد که به آن شیار می گویند .جنین(رویان )در انتهای بخش پشتی بذر مشاهده می شودکه ونوک تیزی دارد که در واقع محل چسبیدن بذر گندم به محور سنبلک است در برابر قسمتی که جنین قرار گر فته ،بخش کرک داری مشاهده می شود که این کرک ها brush نام دارد ود واقع بقایای کلاله ی پر مانند تخمدان گندم می باشند قسمت brush نوک بذر یا قسمت ابتدای ی بذر می باشد .بذر گندم زا سه بخش عمده تشکیل شده است :

سم قارچکش: فلودیوکسونیل ( سلست )

 آترازین

علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه تری‌آزین
فرمولاسیون:
1.گزاپریم Gesaprim               %80           WP      
2. گزاپریم Gesaprim                %50            P
تاریخ ثبت:  سال 1347

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسنتز(فتوسیستم 2) و تعرق و همچنین مداخله در سایر فرآیندهای آنزیمی در گیاهان حساس. گیاه ذرت توسط گلوتاتیون ترانسفراز(glutathione transferase)، سمیت این علف‌کش را از بین می‌برد و از این جهت به آن مقاوم است. 
نحوه جذب و انتقال درگیاه: به راحتی توسط ریشه گیاه جذب و از طریق آپوپلاست به اندام‌های مختلف انتقال و در مریستم‌ها و برگ‌ها تجمع می‌یابد. در عین حال این علف‌کش از طریق اندام‌های هوایی نیز قابل جذب است.
علائم تأثیر در گیاه: توقف رشد در کلیه اندام‌های گیاه سالم و در نهایت کلروز و نکروزه شدن بافت‌های سبز
 ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): دوام علف‌کش در خاک نسبتاً زیاد است و حداقل به مدت 12 ماه از زمان مصرف سم نمی‌توان محصول دیگری  (غیر از ذرت و سورگوم) در زمین کشت نمود.

موارد مصرف در ایران:

علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک برگ در مزارع ذرت ) 1 تا 5/1 کیوگرم آترازین + 5 لیتر آلاکر قبل از کشت یا بلافاصله بعد از کاشت و قبل از رویش[، سورگوم، نیشکر ] 5 کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با 4 کیلوگرم آمترین هنگام کشت(، مناطق غیر زراعی )30 کیلو آترازین + 15 کیلوگرم بروماسیل پس از رشد علف‌ها(

موارد مصرف در سایر کشورها:

علف‌های هرز تک لپه ای و دو لپه ای یکساله در زمین‌های جنگل کاری شده، گیاهان زینتی، جنگل‌ها، تمشک، ذرت، ذرت شیرین

راهنمای مصرف:

•میزان مصرف بسته به محصول، نوع خاک و نوع علف هرز متفاوت می‌باشد.
•در مزارع ذرت و ذرت شیرین به صورت کاربرد پیش رویش توصیه می‌شود.
•این علف‌کش جهت کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ و کشیده برگ نیشکر و در هنگام کشت و قبل یا بعد از ظهور علف‌های هرز و به مقدار5 کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با 4 کیلوگرم آمترین هنگام کشت و بعد از ظهور علف‌های هرز توصیه می‌شود.
•در مناطق غیر زراعی به مقدار30 کیلوگرم آترازین + 15 کیلوگرم بروماسیل پس از رشد علف‌های هرز کاربرد دارد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی یک مرتبه به میزان 3 لیتر در هکتار در مزرعه ذرت و ذرت شیرین و 1 بار در هرفصل برای نهالستان  کاج، تمشک و نسترن‌ها می‌باشد.
•آخرین نوبت سم‌پاشی 7 ماه قبل از کشت محصول جایگزین به جای ذرت، برای نهالستان کاج در فروردین ماه، برای تمشک قبل از ظهور نی ، برای نسترن قبل از آنکه علف‌های هرز به طول  3 سانتی متری برسند، می‌باشد.
•تأثیراین علف‌کش بر روی ریشه علف‌های هرز  در صورت وقوع بارندگی افزایش می‌یابد، درهر حال وقوع بارندگی در 1 تا 2 ساعت بعد از سم‌پاشی مناسب نیست.
•افزایش شدت نور موجب گسترش سریعتر علائم تأثیر در گیاه می‌شود.
•طی سال‌های اخیر دوز مصرف این علف‌کش از 5 به 5/1 تا 3 کیلوگرم در هکتار کاهش یافته و طرز مصرف از پیش رویشی به پس رویشی تغییر یافته است. در حالت اخیر آترازین همراه علف‌کش‌هایی نظیر متری‌بوزین جهت کنترل علف هرز اویارسلام (تا مرحله گل دهی) در زراعت نیشکر استفاده می‌شود. در این شیوه بخش‌های هوائی اویارسلام نیز کنترل گردیده و گیاه نیشـکر فرصت ادامه رشد پیدا می کند.
•دوزهای بالا برای خاک‌های سنگین و هوموسی و مناطقی است که متوالیاً زیر کشت ذرت قرار می گیرند.
• تأثیر آترازین در خاک‌هایی با مواد آلی بیشتر کاهش می‌یابد. این علف‌کش برای خاک‌های حاوی بیش از 10 درصد مواد آلی توصیه نمی‌شود.
•کاربرد این علف‌کش در فصل کاشت تمشک توصیه نمی‌شود.
•سم‌پاشی آترازین روی کاج نوئل توصیه نمی‌شود.
•برای کنترل علف‌های هرز در جنگلهای کاج، سم پاشی سراسری با آترازین طی ماههای بهمن تا فروردین صورت گیرد.
•تأثیر این علف‌کش روی پنجه مرغی و ارزن‌های وحشی نسبتاً ضعیف است.

احتیاط‌های لازم:

•کاربرد مداوم علف‌کش آترازین(وهمچنین سایر تریازین‌ها) منجر به افزایش نژادهای مقاوم علف‌های هرز می‌شود.
•با توجه به دوام زیاد آترازین در خاک، باید انتخاب گیاه زراعی جهت کاشت در فصل بعد با دقت صورت پذیرد و از کاشت گونه‌های حساس در تناوب خودداری شود.
•جذب برگی آترازین بسیار ناچیز و در صورت کاربرد آن با مویانها، جذب از طریق برگ‌ها نیز افزایش می‌یابد.
•احتمال آسیب ناشی از بقایای این علف‌کش بر روی گیاهان زراعی حساس وجود دارد.
•بارآن‌های سنگین پس از سم‌پاشی باعث شستشوی علف‌کش می شوند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):1869 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 940 تا 19650 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 3/4 تا 76 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
•کاربرد وسیع این علف‌کش برای محیط زیست خطرناک است.
•آترازین از جمله علف‌کشهایی است که کاربرد مداوم آن موجب بروز مقاومت در علف‌های هرز می‌شود.
•آترازین برای موجودات آبزی بسیار سمی می‌باشد و روی محیطهای آبی اثرات سوء طولانی مدت دارد. از این جهت باید از آلوده کردن نهرها و آب‌های سطحی خودداری کرد.
•برای کاهش حرکت و شستشوی آترازین از سطح خاک (مخصوصاً در خزانه درختان جنگلی)،کشاورز باید بین مناطق تیمار شده و آب‌های سطحی، نواری به عرض 6 متر از گونه‌های گرامینه کشت کند.
atrazine

روش صحیح کوددهی در باغات به صورت چاله کنی (چالکود):

 

1-   انتخاب محل مناسب برای احداث چاله ها به فاصله 20/1 الی 5/1 متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد.

2-   تعداد چاله ها حداقل 2 تا 4 عدد در اطراف تنه درخت می باشد.

3-   ابعاد چاله ها به اندازه 50 در 40 سانتی متر می باشد.

4-   خاک درون چاله تماما بیرون ریخته شود.

5-   کودهای شیمیایی توصیه شده با 5 کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط ودر ته چاله ریخته گردد.

6-    بقیه چاله ها با کود دامی پوسیده پر شود.

7-   چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد.

8-   بلافاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شود.