کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
سیب از گونه های وحشی موجود در آسیا و اروپا به دست آمده و قدمت کشت آن به سال های ماقبل تاریخ می رسد با وجود قدمت کاشت سیب در دنیا و شناختی که در ایران زمین از این درخت داشته اند تا این اواخر به عنوان یک محصول تجاری تلقی نمی شد . در واقع در سی سال اخیر سیب به صورت تجاری در ایران کشت شده است . درخت سیب در بیشتر نواحی ایران می روید و بارور می شود و هر ناحیه ای سیب مخصوص دارد . سیب گلاب ، سیب دماوند ، سیب شمیران ، سیب ترشی آش ، سیب خراسان ، سیب شیرین درشت و ... گل درخت سیب در اوسط بهار در می آید بنابراین کمتر دچار سرمازدگی می شود . درخت سیب در زمینی که خاکش رسی و کود داده شده است و قشر زیرینش قابل نفوذ به آب باشد تنومند می شود و میوه اش خوب و فراوان خواهد بود . در زمینی که خاکش رسی و آهکش از ده درصد تجاوز نکند درخت سیب پرحاصل می شود . درخت سیب را در تمام زمین هایی که خاکش متوسط باشد می توان کاشت . درخت سیب در آب و هوای مرطوب بهتر رشد می کند . ولی در آب و هوای خشک رشدش قابل توجه نیست. اکثرا درخت سیب در نقاط خنک و رو به شمال که برای درختان دیگر مناسب نیست کاشته می شود. درخت سیب نیز مانند درختان دیگر نیاز به عملیات مناسب آبیاری ، هرس ، کوددهی و... دارد  .
 
خلاصه ای از فعالیتهای انجام گرفته ازباغات بخش کر توسط کلینیک گیاهپزشکی کر :
مدیریت در بخش های آفات ، بیماری ، داشت 
ارقام سیب در محدوده عملیاتی کلینیک:
سیب گلاب (کهنز ، گلاب بهارهو سیب شماره 4)
سیب رد و گلدن  ، گلا، گرانی اسمیت
تعداد بهره برداران: 16 نفر
سطح تحت نظارت: 80 هکتار
از اوایل بهمن ماه باغداران شروع به هرس دختان کرده و در این ماه روغن پاشی درختان انجام میشود در اسفند شروع عملیات پیوند اسکنه، ادامه هرس، روغن پاشی و شروع پاکنی و تغذیه خاکی با کود های آلی و شیمیایی و محلول پاشی عناصر نیتروژن، بر و روی جهت افزایش فروت ست و حفر گوده غرس نهال و احداث باغات جدید  در فروردین ماه ادامه عملیات پاکنی درختان، تغذیه خاکی و گاهاً مبارزه با شته ها و سفیدک پودری سیب  دراودیبهشت و شروع آبیاری و مبارزه با آفات و بیماری ها ازجمله شته ها، شپشک ها و کرم سیب و بیماری سفیدک سطحی و ....  محلول پاشی عناصر غذایی از جمله کلسیم و غیره  در خرداد ماه مبارزه مرحله دوم کرم سیب و سایر آفات موجود و شروع مبارزه با کنه ها
 در ماه تیر ماه آغاز برداشت سیب  گلاب بهاره و گلاب کهنز در ماه مرداد آغاز برداشت سیب گلاب تابستانه و مبارزه با شته ها و شپشک ها در شهریور ماه ادامه برداشت گلاب تابستانه، شروع برداشت سیب رد و گلدن در ماه مهر ادامه آبیاری و مراقبت از باغ و تغذیه بخصوص استفاده از عناصر نیتروژن ، بٌر و روی جهت بالا بردن توان مقابله با سرمازدگی، قدرت رشد و افزایش تشکیل میوه در فصل بعد
 آذر  در این ماه آبیاری زمستانه جهت مبارزه با آفات و ... و بکار بردن طعمه مسموم برای مبارزه با جوندگان