کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

.

میزان کود مناسب برای گیاهان


 

تغذیه گیاهی :

با استفاده از محلول پاشی درختان گردو به منظور تقویت جوانه های گل ومیوه در نتیجه افزایش عملکرد وبهبود کیفیت میوه های گردو می توانیم از فرمول کودی با شرایط زیر استفاده نماییم:

1-   مخلوطی از سولفات روی 5 در هزار + کود اوره 5 در هزار + اسید بوریک 5 در هزار.

2-   زمان محلول پاشی در دونوبت یکی پس از برداشت محصول در اواسط مهر تا اوایل آبان ماه هر سال و نوبت دوم در اوایل تا اواسط فروردین هر سال در هنگام تورم جوانه ها صورت می گیرد.

3-   محلول پاشی اگر در صبح یا عصر صورت گیرد بهتر خواهد بود.

4-   بهتر است پس از محلول پاشی آبیاری باغ انجام گیرد.

فرمولهای کودی برای هر درخت بارده باغ سیب ، زردآلو، هلو، گلابی ، گیلاس ، بادام ، به ، وآلو:

 

نام کود

مقدار کود

نام کود

مقدارکود

سولفات روی

250 گرم

سولفات منگنز

100 گرم

سولفات مس

100 گرم

اسید بوریک

100 گرم

سولفات پتاسیم

5/1کیلو گرم

سولفات آمونیوم

1کیلو گرم

کود حیوانی کاملا پوسیده

5 الی 10 کیلو گرم


 

·        در زمان رشد میوه ( از زمان فندقی شدن تا یک هفته قبل از برداشت ) سه تا پنج دفعه محلول پاشی با کلرور کلسیم 5 در هزار انجام می شود.

 

فرمولهای کودی برای هر درخت بارده گردو وفندق:

 

نام کود

مقدار کود

سولفات پتاسیم

5 /1 کیلوگرم

سولفات روی

100 گرم

اسید بوریک

100 گرم

 

·       زمان مصرف  کودهای فوق اواخر زمستان به عمق وعرض 5/0 متر در محل عبور آب (در اطراف طوقه درخت)

 

به طور کلی در تغذیه صحیح باغهای میوه می توان چنین جمع بندی نمود:

·       در مصرف کودهای ازته و پتاسیمی مخصوصا کودهای فسفاته در باغهای میوه حداکثر صرفه جویی به عمل آید. اگر غلضت فسفر در برگهای درختان میوه از 15/0 بیشتر بود ، از مصرف کودهای فسفاته بایستی اجتناب گردد.

·       مصرف سولفات روی ، اسید بوریک (در خاکهای عیر شور)، سولفات آهن و در باغهای میوه اجباری گردند. در صورتیکه امکان مصرف خاکی آنها به هر دلیلی موجود نباشد حتما محلول پاشی ریز مغذی ها جدی گرفته شود.

·       برای ارتقا کیفی درختان ، محلول پاشی  با کلرور کلسیم نیم در صد ، به تعداد 8 الی 10 بار اجباری اعلام گردد. منتها پس از اصلاح PH محلول به دست آمده ، محلول از پارچه تنظیفی عبور داده تا شفاف گردد.

·       برای افزایش میوه دهی ، محلول پاشی 5 در هزار پاییزه سولفات روی به همراه اوره واسید بوریک اکیدا توصیه می شود. با این عمل ساده وارزان افزایش عملکرد تا 40% نیز در باغهای میوه گزارش شده است.

·       مصرف کودها در باغهای میوه حتما به صورت جایگذاری عمقی (چالکود ویا کانال کود) باشد. با رعایت اصول مصرف بهینه کود وجاگذاری عمقی آنها حداقل تا سه سال ، دیگر نیاز غذایی عده درختان میوه تامین می گردد.

·       برای اسیدی کردن ریزوسفر از کودهای محتوی گوگرد(بیوفسفات طلایی محتوی روی ،گوگرد آلی و.....) استفاده نمایند تا علاوه بر افزایش عملکرد هکتاری ، کیفیت میوه ها هم افزایش یابد.

 

 

طرز تهیه محلول بردو:

 

·       ترکیب بردو باید به اندازه مصرف روزانه تهیه شده و از مصرف آن در روزهای بعد خودداری شود.

·       برای تهیه ترکیب بردو ابتدا محلول آب آهک وسولفات مس به طور جدا گانه تهیه وضمنبه هم زدن محلول آب آهک ، محلول سولفات مس را به آرامی به آن اضافه می کنیم وکاملا مخلوط می کنیم بدیهی است عکس این عمل ( اضافه کردن آب آهک به محلول سولفات مس ) صحیح می باشد.

·       بهتر است ترکیب دو ماده مذکور با آب ولرم به اندازه ای صورت گیرد که پس از اختلاط آن احتیاج به رقیق کردن مجدد نباشد. برای مثال برای تهیه یک صد لیتر بردو مقدار لازم آهک ( هیدروکسید کلسیم ) را با 80 لیتر و سولفات مس  را با 20 لیتر آب مخلوط وپس از حل شدن کامل طبق روش قبل مخلوط می نماییم.

 

روش صحیح کوددهی در باغات به صورت چاله کنی(چالکود):

 

1-   انتخاب محل مناسب برای احداث چاله ها به فاصله 20/1 الی 5/1 متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد.

2-   تعداد چاله ها حداقل 2 تا 4 عدد در اطراف تنه درخت می باشد.

3-   ابعاد چاله ها به اندازه 50 در 40 سانتی متر می باشد.

4-   خاک درون چاله تماما بیرون ریخته شود.

5-   کودهای شیمیایی توصیه شده با 5 کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط ودر ته چاله ریخته گردد.

6-    بقیه چاله ها با کود دامی پوسیده پر شود.

7-   چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد.

8-   بلافاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شود.

9-   مقدارکودهای شیمیایی مصرفی :

فرمول شیمیایی 1- یک کیلوگرم ماکروکامل + سه کیلوگرم بیوفسفات ظلایی + یک کیلوگرم میکرو کامل + 5 کیلو گرم کود دامی پوسیده.

فرمول شیمیایی 2- یک کیلوگرم اوره + سه کیلوگرم بیوفسفات طلایی + 5 کیلوگرم کود دامی پوسیده.

 

تاثیر محلول پاشی کلرور یا سولفات کلسیم در فیزیولوژی درختان میوه:

کلسیم یکی از مهمترین عناصر موجود در دیواره سلولی گیاهان می باشد، با اینکه خاکها به مقدار زیاد کلسیم دارند ولی به دلیل تحرک پایین این عنصر در داخل گیاه کمبود آن در اکثر گیاهان دیده می شود.

برای برطرف کردن کمبود این عنصر، افزایش کیفیت وطول عمر انباری محصولات باغی وجلوگیری از تشکیل لکه چوب پنبه ای ، لکه تلخی ولهیدگی میوه وغیره وافزایش طول عمر گلهای زینتی محلول پاشی کلسیم توصیه می شود.

انتخاب زمان مناسب محلول پاشی کلسیم در سیب خیلی مهم است. عارضه لکه چوب پنبه ای پس از باز شدن گلها شروع می شود، لذا محلول پاشی کلسیم باید زود تر شروع گردد.

زمان محلول پاشی برای سیب 4-3 هفته پس از تمام شدن گل و آخرین محلول پاشی یک هفته قبل از بر داشت محصول می باشد.

غلظت مناسب 5-4 کیلوگرم  کلرور کلسیم در 1000 لیتر آب می باشد ، برای گلهای بردیده 5/0 کیلوگرم کلرور کلسیم در 100 لیتر آب پس از چیدن گل است، در سبزیجات مانند کاهو که عارضه نوک سوختگی دیده می شود محلول پاشی 5/0% (5 کیلوگرم در 100 لیتر آب) موثر است.

برای پوسیدگی انتهایی در گوجه فرنگی وهندوانه در مراحل اولیه رشد میوه به غلظت 5/0% توصیه می شود. محلول پاشی کلرور کلسیم بر روی گیلاس وآلبالو سفتی میوه را پس از برداشت افزایش می دهد ( با غلظت 5 در هزار 4-3 هفته قبل از برداشت میوه)

در محلول پاشی باید محلول با غلظت های توصیه شده به هفت کاهش داده شود.

کلرور کلسیم با اکثر سموم غیر از کاپتان ومحلول بردو قابل اختلاط است.

تاقیر محلول پاشی روی برخی از خصوصیات محصولات باغی = محلول پاشی اسید بوریک + سولفات روی + اوره

محلول پاشی اوره در بهار وپاییز در درختان سیب رشد رویشی آنها را افزایش می دهد علاوه بر افزایش عملکرد میوه را ترد و نرم می کند در محصولات باغی با افزایش رشد رویشی با محلول پاشی اوره و عناصر کم مصرف روی وبر سطح برگ افزایش داده وعملکرد را بهبود می بخشد.

محلول پاشی تاثیر زیادی روی عملکرد سال جاری وآینده در درختان میوه خواهد داشت.

بیماری های فیزیولوژیکی مثل ترکیدن ، لکه چوب پنبه ای ، لکه تلخی ، لهیدگی وغیره با محلول پاشی کلسیم ومشکل ترکیدگی با محلول پاشی بر برطرف می شود.

بر یکی از مهمترین عناصری است که در جوانه زدن دانه گرده ، تشکیل میوه و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف نقش اساسی دارد کمبود بر در درختان میوه ، سبب رشدونمو ضعیف پرچمها ، باد زدگی گلهای گلابی ، کاهش تشکیل میوه ، لکه های چوب پنبه ای وترکیدن میوه ها وتنه درختان می شود. کمبود بر در جذب کلسیم نیز تاثیر دارد.

پهن بودن میوه ها ، تاخیر در باز شدن گلها و برگها از علایم مشخصه کمبود بر در سب است .

بهترین زمان مصرف محلول پاشی بر در درختان میوه هنگام متورم شدن جوانه ها در اوایل بهار است بهترین زمان محلول پاشی بر در انگور پس از هرس یا متورم شدن جوانه ها می باشد.

کمبود روی موجب کوچک ماندن برگها ، کاهش تشکیل میوه و میوه های ریز وجارویی شدن انتهای شاخه می شود.

بهترین زمان محلول پاشی در درختان میوه موقع متورم شدن جوانه ها یا ریزش گلبرگها می باشد.

غلظت مورد نیاز 5-3 کیلوگرم سولفات روی در 1000 لیتر آب می باشد. برای هسته دارها مانند هلو ، زردآلو وگلابی بهترین زمان محلول پاشی پاییز موقعی که هنوز برگها سبز است.

علایم کمبود روی شبیه علایم روی شبیه علایم کمبود منگنز است به همین خاطر بهتر است این دو عنصر با هم محلول پاشی شود.

برای افزایش کیفیت وکمیت محصولات لازم است سولفات روی به مقدار 3 کیلوگرم به علاوه یک کیلوگرم آهک مرده در 1000 لیتر آب برای تمام محصولات قابل توصیه است.

برای درختان سیب: اسید بوریک 5 در هزار ، سولفات روی 5 در هزار، اوره 5 در هزار.

 

 

 

 

 

 

روش مصرف ، میزان مصرف و زمان مصرف برخی از کودها که می توان محلول پاشی کرد:

کود بر:

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : به طور معمول 3 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف:

میوه جات هسته دار: بعد از ریزش گلبرگها

میوه جات دانه دار:قبل از گلدهی

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

 

کود منگنز:

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : 3 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف :

درختان میوه‌ : قبل و بعد از گلدهی

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

 

کود مایع آهن‌:

روش مصرف‌ :

1- محلول پاشی          2- آبیاری قطره ای

میزان مصرف : 1

- در محلول پاشی شاخ وبرگ به نسبت یک در هزار ( یک لیتر در 1000 لیتر آب ) مصرف شود.

2- در آبیاری قطره ای به ازای هر هکتار 4 الی 6 لیتر کود مصرف وبه فاصله یک هفته تکرار شود.

زمان مصرف‌ :

اوایل فصل رشد هنگام بیدار شدن گیاه (قبل از گل) نوبت دوم بعد از تشکیل میوه (پیشگیری) و یا به محض مشاهده علایم کمبود آهن (درمان) در صورت نیاز به فاصله 14- 10 روز محلول پاشی تکرار شود.

 

کود روی :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : یک لیتر کود در 1000 لیتر آب در یک خکتار محلول پاشی می شود.

زمان مصرف :

درختان میوه : از باز شدن جوانه ها تا ظهور گل یا پس از برداشت محصول وقبل از ریزش برگها در پاییز.

سایر محصولات : بهترین زمان ابتدای فصل رشد در صورت نیاز به فاصله 14 – 10 روز محلول پاشی تکرار شود.

 

کود کلسیم :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : 5 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف:

درختان میوه : دو نوبت از زمان تشکیل میوه به فاصله 14 روز

سایر محصولات : ابتدای دوره رشد، تکرار به فاصله 14-10 روز

 

 

کود منیزیم :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : به طور معمول 3 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف‌ :

میوه جات هسته دار : پس از ریزش گلبرگها

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

 

کود مس :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : به طور معمول 5/0 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است.

زمان مصرف :

درختان میوه : اوایل دوره رشد

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

 

علایم کمبود فسفر، ازت ، پتاس:

معمولا برگهای درختان مبتلا به کمبود فسفر در طول دوره نمو، برگهای سبزتیره تری نسبت  به برگهای عادی دارند و این برگها در پاییز به رنگ برنزه وبنفش در می آیند و رشد کمی دارند در صورتیکه درختان مبتلا به کمبود ازت در طول بهار وتابستان سبز کم رنگ بوده و در پاییز به رنگ قرمز کم رنگ یا مایل به ارغوانی در می آیند

در اواخر فصل علایم کمبود پتاس را با برگهای پیچیده یا برگهای که از حاشیه یا در طول رگبرگ اصلی و رگبرگ فرعی شروع به خشک شدن می کنند نمایان می شوند.

مواد آلی به طریق زیر خاکها را تقویت می نمایند

1-   نفوذ پذیری خاکهای سنگین رسی را به آب وهوا افزایش داده و مانع خفگی ریشه درختان وگیاهان می شوند.

2-   در خاکهای سبک نگهداری آب ومواد غذایی گیاهان را افزایش می دهد

3-   جذب و قابلیت استفاده عناصر غذایی به خصوص فسفر وآهن به وسیله مواد آلی زیاد خواهد شد

4-   کود آلی قسمتی از نیازغذایی گیاهان را تامین می نماید

 

مواد آلی:

مواد آلی در خاک به وسیله موجودات ریز ذره بینی تجزیه شده ومواد غذایی آن جذب گیاه می شود.

کودهای آلی با منابع گیاهی : این کودها باقیمانده پوسیده اندام نباتات می باشد مثل شاخه، برگ، ساقه و....

این مواد در خاک دفن شده و در اثر فعالیت باکتریهای موجود در خاک تجزیه شده و تبدیل به مواد آلی می شوند که به رنگ سیاه یا قهوه ای تیره در می آیند و به آن اصطلاحا هوموس می گویند

این کودها دارای کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، فسفر، گوگرد می باشد

مقدار مصرف آن 1000-700 کیلوگرم در هکتار است.

تهیه کود آلی با منابع گیاهی:

تهیه کود از کاه وکلش : ابتدا توده ای از کاه را به ضخامت 80 – 60 سانتیمتر آماده می کنیم.

سپس کاه ها را کاملا خیس می کنیم تا باکتریها بتوانند فعالیت خود را شروع کنند دو مرتبه در روز حدود 800 لیتر آب به توده می ریزیم روز بعد معادل 8-4 کیلو اوره  یا 20-10 کیلو سولفات آمونیوم برای تغذیه ازتوباکترها به آن اضافه می کنیم.

تهیه کمپوست:

این کود از پوسیده مواد آلی نباتی از قبیل برگها ، علفهای هرزو..... تهیه می شود برای تهیه آن گوشه ای از باغ چاله ای به عمق 1-5/0 متر درست کرده و این زایده ها را در چاله می ریزیم و آب را بر روی زایده های گیاهی می ریزیم پس از 6 ماه توده را سرند کرده ودرات ریز را آماده مصرف می باشند و ذرات بزرگتر را دوباره به چاله بر می گردانیم.

کود سبز :

این کودها از شاخه وبرگ سبزیجات بدست می آید اگر این شاخه و برگ سبز با شخم به خاک برگردانده شوند به تدریج در اثر فعالیت باکتریها پوسیده شده  و هوموس و مواد غذایی به خاک افزوده می شود این سبزیجات را در اواخر تابستان یا اوایل پاییز می کارند در اوایل بهار با شخم به خاک بر می گردند.

نکاتی پیرامون کاشت یک نهال :

1- در هنگام خرید نهال به دنبال نهال بزرگتر نباشید . در حقیقت یک نهال خوب نباید خیلی بزرگ و خیلی کوچک باشد و نهال ها با اندازه متوسط همیشه بهتر جواب می دهند ( می گیرند ) و رشد بهتری دارند

2- نهال های بدون برگ را می توان به راحتی حمل کرد به شرطی آنکه ریشه آن مدت زیادی در معرض هوا قرار نگیرد . اما نهال هایی را که دارای برگ می باشد حتما با گلدان به محل کاشت حمل کنید ، چرا که حمل آن بدون گلدان سبب آسیب جدی به گیاه در بیشتر مواقع سبب خشک شدن آن می گردد

3- اگر تعداد زیادی نهال را خریداری نموده اید و بین خرید و کاشت نهال ها فاصله زمانی وجود دارد برای آنکه نهال های شما آسیب نبینند ، می توانید گودالی حفر نمایید و همه نهال ها را در آن قرار دهید و بر روی ریشه های آنها خاک بریزید . در این صورت نهال های شما آسیب نخواهند دید و می توانید چند روز بعد اقدام به کاشت آنها نمایید .

4- در هنگام کاشت نهال اگر قصد کود دادن به آن را دارید مراقب باشید اولا کود شما پوسیده باشد و در ثانی مقدار زیادی کود را در اطراف ریشه گیاه قرار ندهید ، چرا که سبب سوختن ریشه های نهال می گردد .

5- پس از کاشت نهال ، گیاه شما باید هرس گردد و معمولا از ارتفاع 90 سانتیمتری سر برداری می گردد . البته برای درختان مختلف و با مصارف مختلف این اندازه متفاوت خواهد بود.

6- اگر درختانی کاشته شده از قبل دارید و می خواهید به آنها کود شیمیایی بدهید . در حال حاضر فقط از کودهای فسفاته و پتاسه استفاده نمایید و پس از باز شدن جوانه ها و آغاز رشد درخت می توانید اقدام به دادن کود ازته نیز کنید

برخی از اثرات مصرف متعادل کودها در بهبود کمی وکیفی محصولات کشاورزی:

1-    افزایش تولید محصولات زراعی وباغی در واحد سطح

2-    بهبود کیفیت و بازار پسندی محصولات کشاورزی

3-    افزایش استحکام گیاهان زراعی وباغی ، در نتیجه کاهش مصرف سموم

شیمیایی

4-    افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفاتی نظیر تریپس پیاز ، چوبخوارها ، کنه سیب و.......

5-    افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی از قبیل شوری ، سرما زدگی، گرما

6-     افزایش طول عمر میوه دهی (جوانتر شدن)درختان میوه

نظرات  (۱۴)

مقدارمصرف کود اوره در هرهکتار چند کیلو باشه
پاسخ:
باید ازمایش خاک بدبد بعد مقدار مصرف مشخص میشه
سلام ببخشید مقدار استفاده کود سولفات پتاسیم برای درختان مرکبات به صورت چالکود برای هر درخت چقدر باید باشه و این کود به همراه چه کود دیگه ای باید در چالکود استفاده بشه؟ ممنونم
پاسخ:
بسته به انداره درخت از یک تا سه کیلو گرم
۲۵ آذر ۹۶ ، ۱۹:۲۱ فرهاد کنعانی
سلام  ..لطفا از کود های پتاسه و فسفره و ازته بیشتر توضیح دهید
با تشکر🙏

پاسخ:
اطلاعات بیشتر بخواهید برای هر زراعت متفاوت هست  تماس بگیرید راهنمایی میکنم
۳۱ مرداد ۹۶ ، ۱۸:۰۷ مهدی سبزعلی
سلام میخاستم بدونم که در هر هکتار چقدر کود فسفر نیاز دارد
vروش کودهی در تابستان به روش کود دهی با آب آبیاری است یا محلولپاشی کود روی درختان .
چالکود کردن در زمستان قبل از بیدار شدن درختان انجام می شود.
سلام من در حیاط خودم گوجه سبزی و انواع صیفی جات کاشتم در حدود یک بیستم هکتار هست چقدر باید گود آلی گرانوله بدهم و بهترین نوع کود دهی چگونه است
متشکرم خواهشمندم سریع جواب بدهید چون
سلام مقدار مصرف کود اوره برای محلول پاشی گیلاس قبل از برداشت رو چقدر باید باشه؟
سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
برای درخت هلو (2ساله) در فصل تابستان چه مقدار کود اوره(ازته) لازم است ؟
و به چه صورت کود داده شود ؟ ( روش آبیاری نهر کنار درخت )
ایا داخل نهر کنار درخت کود را بریزم بعد آب دهم . آب کود را نمیشوید با خود نمیبرد و از دسترس کامل درخت خارج نمی شود ؟!!
پاسخ:
سلام  مقدار 150 گرم به صورت چال کود  برای هر درخت
با سلام
من در باغم تعدادی نهال ( گردو گیلاس زرد آلو شلیل و آلبالو ) در 8 فروردین96 کاشتم . باغ در منطقه کوهستانی حد فاصله ساوه و همدان در بالای کوه هست و الان که دوم خرداد هست دمای اونجا 15 درجه و در شبها و اول صبح ها به 6 درجه هم میرسه . خواستم بدونم چند روز یک بار به نهال ها آب بدم و آیا محلول پاشی با کود bio20 ( حاوی ریز مغزها) بهتره یا کود npk جامد رو با پودر آهن مخلوط و چالکود کنم ؟ البته کود جامد رو برای درختان قدیمی تر بادام گرفتم . آیا به نهال محلول یپاشم یا کود جامد را چالکود کنم ؟ خیلی ممنونم از مطالب خوبتون . خیلی استفاده کردم .ممنونم
با سلام .مصرف کود شیمیایی کامل جامد 20.20.20برای درختان میوه سردسیری چه مقدار بریزیم؟انها را در خاک چالکود کنم و اب بدم به د خت یا اینکه با اب مخلوط شود بعد پای درخت بریزم.فرقی دارد؟لطفا هر گرم یا کیلو را با توجه به سن درخت بفرمایید. با توضیحات کامل بفرمایید.تاکنون ازمایش خاک هم انجام ندادیم چون قیمت بالاست.به ازای سن درخت چند قاشق غذاخوری به درخت یک ساله داده شود؟ درختان گردو،گیلاس،البالو،الو،زردالو،سیب،گلابی،هلو و شلیل،بادام،انگور،زرشک.از همه نوع و همه سن داریم.ببخشید مطلبم سنگین شد.با تشکر از سایتتون

پاسخ:
سلام   برای هر درخت 50 تا 150  
سلام من پای گلدونه پتوس و حسن یوسفم کود مرغی اضافه کردم مشکلی داره؟؟؟چون اصلا رشدی نداشتن میشه کمکم کنین
سلام
آیا مخلوط کود پتاس و روی و محلولپاشی آنها برای درختان پسته درست است؟
ممنون از مطالب مفیدتون موفق باشید

پاسخ:
سلام  مشکلی نداره  سعی کنید اسید آمینه بهش اضافه کنید
۲۱ اسفند ۹۵ ، ۱۳:۱۲ فرهاد جواهری نیا
سوال ، میزان کود شیمیایی ( گرم ) که در یک لیتر آب قابل حل است ، چقدر است ؟
پاسخ:
با سلام خدمت شما
مقدار مصرف کود برای محلول پشی بسته به نوع گیاه دارد  نام گیاه رو بفرمایید


خیلی خوب بود لطفا در مورد محصولات زراعی هم مطلب بگذارید