کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

مجموعه گزارشات مزارع گندم تحت پوشش کلینیک گیاه پزشکی کر  به شرح زیر می باشد

کشت های گندم منطقه عمدتا در روستاهای بکیان ، خانیمن ، پالنگری ، ده کهنه ، حسین آباد ، قلعه نو ، حاجی آباد ، اله مراد خانی  می باشد . ارقام کاشته در بخش  چمران وشیرودی می باشد .

تاریخ کشت گندم در بخش در از اوایل ابان ماه شروع شده و تا اواخر آذر ماه کشت در منطقه مشاهده شد.  اکثر کشت مزارع در آذر ماه صورت گرفته

تراکتور های مورد استفاده و ادوات

بیش از 85 درصد از تراکتور های بخش 4 سیلندر می باشد ، برای شیار  کردن از گاوآهن  برگردن دار  ، روتوتیلر و چیزل استفاده می شود . 70 درصد از مزارع از بذر باش استفاده کردن برای پاشش بذور و مابقی ان از روش سنتی(با دست) استفاده کردن .

تاریخ بارندگی ها

10/8/93 اولین بارندگی و میزان ان 35 میلی متر 

 4/9/93  میزان بارندگی 45 میلی متر

29/10/93  بارش برف و باران میزان برف زده شده 7 سانتمتر  بر روی مزارع گندم

مرحله رویشی گندم

مراحل رویشی گندم در منطقه  از جونه زنی هست تا بنچه زنی  ولی اکثرا در مرحله 3-4  برگی هستند . مزارع گندمی که در تاریخ 10/08/93و قبل از بارندگی اول کشت شده  در مرحله رشدی 4  برگی ویا در مرحله شروح پنجه زنی  می باشد و مزارعی که کشت انها بعد 12/8/93 بوده در عمدتا رد مرحله ریشی 2-3 برگی میباشند  

علف های هرز

1/9/93  شروع رشد علف هرز دم روباهی در مزارعی که در تاریخ 10/08/93 کاشت شده در منطقه  و  علف های هرز  دم روباهی مزارع عمدتا در مرحله 2 برگی می باشند .

                                                                                                                                  باتشکر کلینیک کر