کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

اکتینومیست (‌FIREFANG )

رده : Actinomyces

راسته : Atinomycetales

خانواده :  Actinomycetaceae

نام عمومی : Fire fang ( حلقه سوخته )

ریشه لاتین :‌ از کلمه Action به معنی شعاع یا ستاره مانند و Myces به معنی قارچ که مربوط به شکل ظاهری آن در موقع تجمع روی کمپوست    ( طبیعی یا مصنوعی ) می باشد.

زیستگاه و فراوانی شیوع : بسیاری از گونه های گرمادوست در دامنه حرارتی 57 – 46 درجه سانتی گراد فعال شده و معمولا در کاه و کودهای اسب و گاو در حال تجزیه یافت می شوند. اکتینومیست ها از اجزای مهم خاک بوده و در کمپوست های هوازی و خوب عمل آوری شده قارچ به وفور یافت   می شوند.

راه های انتشار : عمدتا از زاه هوا و سپس از طریق کاه مورد استفاده در تهیه کمپوست.

راه های کنترل بیماری : به طور کلی ضمن تهیه کمپوست هیچ گونه کنترلی لازم نمی باشد، در هر صورت اکتینومیست ها در کاه مرطوب و فشرده به خودی خود سوخته می شوند. با پوشش کاههای ذخیره شده می توان با جلوگیری از جذب آب زیاد توسط کاه ها، از فعالیت اکتینومیست ها و واکنش های حرارت زائی آنها جلوگیری نمود.

علائم بیماری : ایجاد کلونی ها و نقاط خاکستری مایل به سفید در سطح کمپوست تیره کاه

مشخصات میکروسکوپی : از یک شبکه هیفی ریز و گشترده تشکیل شده که به ندرت در آن شاخه بندی صورت می گیرد. در صورت قطع رشته ها در محل اتصالات دیواره سلولی، اسپورهایی میله ای شکل ایجاد می شوند و هیف ها و اسپورهای میله ای که بدین ترتیب تشکیل میابند، بسیار ریز بوده و قطر آنها تنها به 1 میکرون می رسد.

تاریخچه و کاربرد : از این گروه گونه های اندکی بیماری زا می باشند. تجربه ثابت کرده در بین کارگران زن و مردی که در یک محل کار می کنند، مردان نسبت به این باکتری حساس تر (‌تا سه برابر ) از زنان می باشند. به طور کلی این گونه ها به صورت آلاینده های ثانویه / عارضی عمل می کنند، برای درمان این عوارض غالبا از پنی سیلین استفاده می شود. اکتینومایسین که ترکیب آنتی بیوتیک قوی مختل کننده ترکیب RNA می باشد، از این گروه به دست می آید.

کلیات : اکتینومیست ها شبیه باکتری و قارچ بوده و لذا به دفعات آنها در زمره قارچ و بعضا باکتری قرار می دهند. امروزه به این علت که این گونه موجودات فاقد هسته مشخص بوده و تحت تاثیر آنتی بیوتیک های قارچی واقع نشده و نیز فاقد ترکیبات کیتینی می باشند، آنها را در زمره باکتری های میله ای گرم مثبت به شمار می آورند.