کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تهیه برش انتهایی سیست‌ها (Heterodera & Globodera):

برای تهیه برش انتهایی (cone top)، نمونه‌های سیست را در داخل گلیسرین قرار داده، سپس قسمت انتهای سیست را که شامل مخرج و ولوا است با تیغ و یا اسکالپل برش می‌دهند به نحوی که قسمت بریده شده را که معمولا مخروطی شکل است عمود بر کف بگذارند به گونه‌ای که افقی بایستد و شکاف ولوا در بالا قرار گیرد. در صورت لزوم اطراف برش را صاف کرده و تخم‌ها و یا مواد اضافی درون برش را با موی مخصوص خارج می‌کنند. پس از تهیه چند برش آنها را در گلیسرین روی لام قرار داده و پرپاراسیون دائم تهیه می‌گردد. چون سطح برش‌ها بلند است برای اینکه لام روی آنها فشار نیاورد، اطراف برش‌ها پشم شیشه قرار داده و یا در اطراف قطره گلیسرین پل‌هایی از چسب مایع می‌گذارند و پس از اینکه کمی سفت شد آن را با لامل می‌پوشانند.