کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

آبامکتین(abamectin)

حشره‌کش و کنه‌‌کش انتخابی با خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی از گروه آورمکتین

فرمولاسیون:

1. ورتی مک Vertimec                  % 8/1                       EC

تاریخ ثبت:

 کنه زنگار مرکبات 14/10/77 مینوز سبزی و صیفی 11/9/81 ثبت موقت اولیه ، تمدید لغایت سال 1391

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: آبامکتین روی گیرنده‌های گابا (گاما آمینو بوتریک اسید) در سیستم عصبی اثر می گذارد.

موارد مصرف در ایران:

مگس مینوز برگ در سبـزی و صیفـی  [6/0 در هزار (1)] ؛ کنه زنگار در مرکبات(20 میلی لیتر (1) + 250 میلی لیتر روغن در یکصد لیتر آب)

موارد مصرف در سایر کشورها:

مگس مینوز برگ در گل‌های زینتی گلخانه، گوجه فرنگی گلخانه‌ای، کاهوی گلخانه‌ای، کنه قرمز در فلفل گلخانه‌ای، توت فرنگی گلخانه‌ای، کنه دو نقطه ای در خیار و گوجه فرنگی گلخانه‌ای، گل‌های زینتی گلخانه‌ای، گیاهان زینتی، تریپس غربی در انواع گل‌های پرورشی، گیاهان زینتی، خیار و گوجه فرنگی گلخانه‌ای، کاهوی گلخانه‌ای

راهنمای مصرف:

·         سم‌پاشی زمانی که اولین علائم آلودگی مشاهده گردد، تکرار سم‌پاشی ممکن است نیاز باشد.

·         برای تأثیر بهتـر لازم است کل سطح گیاه به حشره‌کش آلوده گردد اما باید مواظب بود که محلول حشره‌کش به سطح زمین نریزد.

·         آفت هدف بعد از تیمار بی تحرک شده اما سه تا پنج روز بعد از سم‌پاشی، بیشترین تلفات حاصل می‌شود.

·         حداکثر دفعات سم‌پاشی برای خیار و گوجه فرنگی گلخانه، شش بار (فقط چهار بار آن در مرحله ای که گل و میوه وجود دارد) ، چهار بار روی کاهوی گلخانه‌ای، برای گلهای پرورشی محدودیتی وجود ندارد اما ضروری است که از حشره‌کش‌ها بصورت متناوب استفاده گردد.

·         حداکثر غلظت نباید از 60 میلی لیتر در 100 لیتر آب تجاوز کند.

احتیاط‌های لازم:

·         نباید با خیس کننده‌ها، چسباننده‌ها و دیگر مواد همراه مخلوط شود.

·         نباید روی واریته‌های مختلف گیاه Adiantum spp  مصرف شود.

·         مدارک لازم برای سازگاری این حشره‌کش با برنامه‌های کنترل بیولو‍‍ژیک و کنترل تلفیقی کافی نیست.

·         ممنوعیت ورود افراد بدون لباس ایمنی به محیط سم‌پاشی شده تا زمانی که آن محیط خشک شود.

·         نشاهای گوجه فرنگی و خیار می‌تواند قبل و بعد از تشکیل گل و میوه سم‌پاشی گردد، اما نباید گوجه فرنگی چری  (Cherry) را هر زمان سم‌پاشی کرد.

·         روی بعضی از گیاهان زینتی مانند Begonia, Kalanchoe, Carnation ممکن است بعداز سم‌پاشی لکه‌ها و زنگ‌هایی تشکیل گردد.

·         دروه کارنس 14 روز برای کاهوی گلخانه‌ای و سه روز برای محصولات دیگر

ملاحظات زیست محیطی:

·         میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  6 /13-10 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 6/84 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  6/9- 2/3 میکروگرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 34/0 میکروگرم بر لیتر

·         برای ماهی و دیگر موجودات آبزی فوق‌العاده سمی است.

·         برای زنبور عسل خیلی خطرناک (Hr) است، در جاهایی که گل زیاد است و فعالیت زنبور زیاد است نباید مصرف شود.

·         در جاهایی که از زنبورهای گرده‌افشان برای گرده افشانی استفاده می‌شود باید آن‌ها را به مدت 24 ساعت از محیط سم‌پاشی شده خارج کرد.

·         کاربرد آن در سیستم‌های ارگانیک مجاز است.