کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات
آزوسیکلوتین
د خودداری نمائید.
•پروپال برای زنبور عسل بی خطر است .
•دوره کارنس در درختان میوه 15 روز، در صیفی جات 7 روز
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50  برای پستانداران 363 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 250-144 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 4 میکروگرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 04/0 میلی‌گرم بر لیتر
azocyclotin