کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

آزینفوس متیل
حشره‌کش،  کنه‌کش تماسی، گوارشی با اثر تخم کشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1. گوزاتیون M (Guzathion- M)                  %20          EC
2. گوزاتیون M (Guzathion- M)                  %20         WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی بوده و دوام زیادی روی محصولات زراعی دارد.
موارد مصرف در ایران:
کرم خاردار پنبه [5 لیتر در هکتار (1)] ، لیسه در درختان میوه، کرم سیب در سیب، به، آلو، پسیل گلابی، شپشک‌های درختان میوه [2 در هزار (1)] ، کرم خوشه خوار و زنجرک مو، سپردار قهوه‌ای مرکبات، شپشک‌های مرکبات، سپردار بنفش زیتون [2در هزار (1)] ،  شپشک خونی نارون [2-5/1 در هزار هنگام خروج %50 پوره (1)]
موارد مصرف در سایر کشورها:
آفات یونجه، بادام زمینی، ذرت و بادمجان نیز پیشنهاد می گردد.
راهنمای مصرف:
•برای پنبه 5 لیتر در هکتار (1)
•برای درختان میوه سردسیری محلول 2 در هزار (1)
•نیمه عمر آن در خاک چندین هفته می‌باشد .
•برای زیتون، مو و مرکبات محلول 2 در هزار (1)
•علیه شپشک خونی نارون 5/1 تا 2 در هزار هنگام خروج 50% از پوره‌ها
احتیاط‌های لازم:
•این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد، کارگرانی که با توصیه پزشکی از کارکردن با ترکیبات ضد کلین استراز ممنوع شده اند، نمی‌توانند با این ترکیب کار کنند.
•اثر طولانی و دوام زیادی روی محصولات زراعی دارد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  20-9 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان32 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها  12/0- 02/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 0011/0 میلی‌گرم بر لیتر
•برای پرندگان فوق‌العاده سمی است.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی فوق‌العاده خطرناک می‌باشد.
•برای محیط زیست خیلی خطرناک است.

azinphos methyl