کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تلقیح مصنوعی در ملکه زنبور عسل

 

تلقیح به عمل انتقال اسپرم نر به دستگاه تناسلی ماده گفته می شود . با پیشرفت علم بشر به علم ژنتیک دست یافت و متوجه شد که علت اصلی خیلی از بیماری ها و توان مندیهای موجودات زنده به ژن های آنها بستگی مستقیم دارد به همین منظور در تولید مثل گیاهان و حیواناتی که برای بشر سود مند بودند دست به اصلاح نژاد زد . تا به بهره بیشتر دست یابد . با پیشرفت علم بشر تلقیح مصنوعی را یک راه بسیار مفید برای اصلاح نژاد کنترل شده پیدا کرد . و این روش را در گاو ، گوسفند و ... بسیار موفقیت آمیز دید و به حیوانات و جشرات هم منتقل کرد .

 

یکی از حشرات زنبور عسل می باشد که بشر برای اصلاح نژاد دست به تلقیح مصنوعی آن زد . همان طور که میدانیم تعداد دقیق کروموزوم های زنبور عسل در اووگونی های دیپلوئید 32 عدد وتعداد کوروموزوم های هاپلوئید در هر یک از چهار گونه زنبور عسل 16 عدد می باشد .

 

و یا بهتر بگوییم  که تعداد کروموزم های زنبور کار گر و ملکه 32 و زنبور نر 16 عدد می باشد .

 

 

 

روشهای تولید مثل در زنبور عسل

 

1- تولید مثل با آمیزش به روش طبیعی

 

تلقیح مصنوعی

 

 

 

2- تولید مثل با تلقیح مصنوعی

 

تولید مثل با آمیزش به روش طبیعی که ملکه بعد از بلوغ در روز 4 تولد به بعد به بیرون کندو رفته و یه پرواز جهت یابی انجام می دهد و در یک روز آفتابی بین ساعت 11 الی 15 در حالی که  درجه حرارت مناسب و اوضاع جوی مناسب ( باد و باران و ابر) دی د   اقدام به پرواز جفت گیری با زنبوران  نر در ارتفاع حدود 20 متری در حال پرواز می کند .

 

تلقیح مصنوعی

 

تلقیح مصنوعی


تلقیح مصنوعی بطور ساده عبارت است از انتقال مصنوعی اسپرم از یک یا چند نر بداخل اویدکت ملکه که البته به دست انسان و در مکان مناسب بدون پرواز


مراحل تلقیح مصنوعی

 

1- استحصال اسپرم از زنبور نر

 

تلقیح مصنوعی

 

2 – کشیدن اسپرم بداخل سرنگ

 

3-  آماده کردن ملکه برای تلقیح

 

تلقیح مصنوعی

 

4 – تلقیح ملکه

 

تلقیح مصنوعی

 

5- تخمگذاری

 

نتیجه گیری:

 

پایه و اساس در پرورش زنبور عسل داشتن یک کلنی یا جمعیت بزرگ زنبور عسل می باشد زیرا کلنی یا جمعیت زنبور عسل هر چه بزرگتر و قویتر با شد تولید و بهره بیشتری برای ما حاصل می شود . برای رسیدن به یک کلنی بزرگ لزوم  داشتن یک ملکه سالم، پرمحصول و آرام توصیه می شود. همچنین برای توسعه جمعیت کندو از لحاظ قدرت کار و فعالیت استفاده از زنبور نر خوب و انتخاب شده توصیه می شود. مطمئن ترین راهی که برای بهتر و فعال کردن جمعیت های زنبورعسل امروزه از آن بهره برداری می شود ، تلقیح مثنوعی ملکه است چون در آن معمولا هم بهترین و فعالترین ملکه به وسیله متخصصین انتخاب می گردند و هم اینکه برای جفتگیری دادنشان تنها از فعالترین نر های جمعیت مورد نظرکه آرامش و پرمحصول بودنشان از مدتها پیش به اثبات رسیده استفاده می شود که این کار در جفتگیری طبیعی اصلا دیده نمی شود یعنی جفتگیری ملکه با زنبوران نر تصادفی و بدون انتخاب متخصصین صورت می گیرد.

 

با انجام تلقیح مصنوعی کنترل 100 درصد از نرها و ماده داریم و تنها بهترینشان را که به هدفمان نزدیکترند انتخاب می کنیم تا نسل بعدی شان قوی تر و پرکارتر شده و هدفمان که رسیدن به بهره زیادتر است با این روش می رسیم

 

برای انجام این کار باید دوره های آموزش ویژه گذرانده شود تا تلقیح های انجام شده با سلامت کامل ملکه و تخم ریزی مطلوب صورت گیرد