کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات


روش های کشت باکتری
از آنجا که گروه های مختلف باکتری ها نیازهای غذایی متفاوتی دارند محیط های کشت متفاوتی طراحی شده اند همه موجودات زنده به یک منبع انرژی یک منبع کربن، نیتروژن، گوگرد، فسفات، چندین یون متابولیکی و آب احتیاج دارند. آنهایی که منبع کربنشان از مواد آلی است در گروه هتروتروف قرار می گیرند و آنهایی که می توانند مستقیماً از دی اکسید کربن موجود در هوا استفاده کنند اتوتروف نامیده می شوند همه باکتریها انرژی خود را از طریق فتوسنتر و یا اکسید اسیون شیمیایی به دست می آورند. باکتریها معمولاً در محیط کشت تعریف شده شیمیایی و در درون لوله آزمایش و یا پتری کشت داده می شوند برای استحکام بخشیدن به محیط کشت از آگار استفاده می شود. وقتی یک سلول درون محیط کشت درون یک پلیت قرار داده شود شروع به تقسیم می کند پس از آنکه باسیون یک کلونی خواهیم داشت در حالی که قبلاً یک سلول وجود داشته است. همپوشانی کلونی ها ناشی از رشد متقاطع کلونی ها در شکل زیر نمایش داده شده است شکل زیر محیط کشتی که حاوی مینیمم احتیاجات غذای لازم برای رشد باکتری باشد محیط کشت کمینه (minimal medium)خوانده می شود جدول زیر باکتریها می توانند در محیطی علاوه بر کمینه نیازها حاوی مواد پیچیده تر که باکتری به طور عادی سنتز می کند رشد کنند این مواد شامل اسیدهای آمینه، ویتامین و ... غیره می باشد یک محیط کشت از این نوع به گونه هایی از باکتری اجازه رشد می دهد که به آن ها auxotrophsگویند که نیازهای غذایی پیچیده تری دارند. به گونه وحشی پروتوتروف گفته می شود. برای مثال گونه ای که دارای نقص آنزیمی در مسیر تولید آمینو اسید هیستیدین می باشد در محیط کشت کمینه رشد نخواهد کرد زیرا راهی برای بدست آوردن هیستیدین ندارد هر چند اگر هیستیدین به محیط افزوده شود باکتری می تواند رشد کند به این نوع جهش Conditional_lethal mutantگفته می شود. باکتری در شرایط معمول می میرد ولی تحت شرایط مناسب مثلاً حضور هیستیدین می تواند زنده بماند. این باکتری جهش یافته محتاج به هیستیدین فقط در محیط غنی شده می تواند رشد کند به این محیط enrieched mediumگویند. با وجود این گونه وحشی پروتوتروف می تواند در محیط کمینه رشد کند. محیط های کشت معمولاً بوسیله افزودن مخلوطی پیچیده از مواد آلی از قبیل خون، عصاره گوشت و عصاره مخمر غنی می شود. بسیاری از محیط های کشت با افزودن فقط یک ماده دیگر مانند اسید آمینه و یا ویتامین ساخته می شود. به این محیط کشت محیط کشت انتخابی گفته می شود که موارد استفاده آن بعداً در همین فصل توضیح داده خواهد شد. علاوه بر محیط های کمینه، غنی شده و انتخابی محیط کشت های دیگری برای مقاصد خاصی از قبیل شمارش کلونی ها، نگاه داشتن باکتری ها در فاز ثابت و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. کشت عملی ویروس ها متفاوت از باکتری ها است چون ویروس ها انگل اجباری هستند فقط می توانند درون سلولهای زنده رشد کنند پس برای کشت باکتریوفاژ پلیت های حاوی محیط کشت مناسب به همراه مقدار کافی باکتری به کار برده می شود باکتری ها در این محیط تشکیل یک پوش پیوسته bacterial lawnرا می دهند. این محیط باکتریایی به عنوان محیطی برای رشد ویروس های اضافه شده به محیط استفاده می شود. چون حمله ویروس به باکتری نهایتاً منجر به پارگی و در نتیجه لیز سلول باکتری می شود اضافه کردن ویروس منجر به ایجاد لک های واضح بر روی پلیت می شود که به آن plaquesگویند