کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

کنه کش تماسی، گوارشی و نفوذی با اثر تخم کشی، لارو کشی ونمف کشی از گروه ایزوتیازولیدین
فرمولاسیون:
1. نیسورون Nissorun        w/v %10         EC
تاریخ ثبت: 10/11/73 ثبت موقت سه سال - تمدید لغایت 85
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: کنه‌کش ‌ تماسی و گوارشی با خاصیت تخم کشی و لاروکشی به همراه خاصیت نفوذی از سطح برگ 
موارد مصرف در ایران:
کنه قرمز در مرکبات، کنه شرقی در مرکبات 75/0 تا 5/0 در هزار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
تخم و لارو کنه‌های گیاهی خصوصاً Tetranychus, Eotetranychus, Panonychus در میوه مرکبات، سبزیجات، انگور، پنبه
راهنمای مصرف:
•برای کنترل کنه قرمز مرکبات 50 تا 75 گرم ماده مؤثره درصد لیتر آب با اختلاط یک لیتر روغن اواخر زمستان بر اساس پیش آگاهی توصیه می‌شود.
•این سم روی حشره بالغ اثر ندارد اما تخم‌های حاصل از حشرات ماده تیمار شده زنده نمی مانند.ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها300-7/3 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنی 2/1 میلی‌گرم بر لیتر
•حداقل فاصله از آخرین سم‌پاشی تا برداشت محصول در درختان میوه 14 روز
hexythiazox