کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش نفوذی و گوارشی از گروه بنزوئیل اوره(IGR)
فرمولاسیون:
کنسالت Consult          w/v %10           EC
تاریخ ثبت: پسته و مرکبات : 17/7/74 به مدت 3 سال ، 26/11/77 تمدید 3 سال و تمدید ثبت لغایت 86 ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:  از سنتز کیتین جلوگیری می کند.
موارد مصرف در ایران:
پسیل در پسته  5/0 تا 7/0در هزار(1)، پروانه مینوز مرکبات در خزانه درختان جوان [cc 25 کنسالت + cc 300 روغن در 100 لیتر آب]
موارد مصرف در سایر کشورها:
موریانه ها به صورت طعمه مسموم
راهنمای مصرف:
•در پسته : به مقدار 7/0 – 5/0 در هزار در مرکبات : cc 25 کنسالت + cc 300 روغن در 100 لیتر در آب در دو نوبت سم‌پاشی به فاصله 10 روز استفاده می شود.
•روی حشرات نابالغ مانند لاروها وپوره های سنین اولیه بیشتر موثر است.
•روی حشرات بالغ اثری ندارد
•درصورت استفاده مداوم از آن به صورت طعمه مسموم  برای کنترل موریانه، بعد از 10-8 ماه کلنی موریانه ازبین می رود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5200-2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها500-100 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنی 0001/0 میلی‌گرم بر لیتر

hexaflumuron