کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

جونده کش از گروه آنتی کواگولانت (کومارین)
فرمولاسیون:
1. وارفارین        Warfarin                         %20               P
2. وارفارین     Warfarin                         %15               WP 
3. وارفارین     Warfarin                         %25               WP       
4. وارفارین        Warfarin                         %021/0          B
تاریخ ثبت: 1/10/47 ، 5/6/57 ، 30/7/63  جهت مصارف خانگی
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: با کاهش پروترومبین خون باعث خونریزی داخلی در موش می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
موش‌های انباری وخانگی
موارد مصرف در سایر کشورها:
موش معمولی و موش صحرایی و سنجاب در مزارع، جنگل‌ها و جاهای صنعتی
راهنمای مصرف:
•به علت خاصیت ضدانعقادی از نمک سدیم آن برای کاهش خطر انعقاد خون در انسان استفاده می‌شود.
•این سم در موش ایجاد ترس نمی کند. خاصیت موش کشی ایزومر S هفت برابر ایزومر R است.
•در نقاطی که موش‌ها فعال هستند از طعمه‌های آماده استفاده شود طعمه‌ها در محیط بیرون باید رویشان پوشانده شوند.
•طعمه‌ها بررسی کرده و در صورت وجود علائم تغذیه عمل طعمه گذاری را ادامه دهید.
•برای سنجاب بهتر است با دانه گندم مخلوط شود و قبل از استفاده برای مدت 3-2 ساعت در شرایط هوای آزاد نگه داری شود.
•طعمه‌ها را داخل لوله گذاشته و آن را هر 3-2 روز درمیان بازدید کنید و در صورت ضرورت نیاز، طعمه جایگزین کنید.
•برای طعمه گذاری از متخصصین ذیربط استفاده کنید.
•برای محافظت درختان فقط بین 15 مارس تا 15 آگوست از طعمه گذاری استفاده کنید.
•نباید در همه جا به صورت وسیع استفاده شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 374- 186میلی‌گرم بر کیلوگرم، پرندگان به این آفت کش نسبتاً مقاوم هستند.
• باید دور از دسترس بچه، حیوانات خصوصاً سگ‌ها، خوک‌ها و گربه نگه داشته شود.
•اجساد جوندگان جمع آوری و سوزانده شوند.
•طعمه‌های مسموم نباید در کنار مواد غذایی با آب باشد و از آلودگی آن‌ها باید جلوگیری کرد.
warfarin