کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

اگزادیاژیل
علف‌کش انتخابی، از گروه اگزادیازول
فرمولاسیون:  .
1. تاپ استار Topstar              %80             WG                  
2. تاپ استار  Topstar               %3              EC   
تاریخ ثبت:  سال 1381
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده‌های پروتوپرفیرینوژن اکسیداز(PPO)
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط جوانه‌های تازه روئیده علف‌های هرز صورت می گیرد. این علف‌کش توسط ریشه جذب نمی‌شود.
علائم تأثیر در گیاه: کلروز، نکروزه و در نهایت خشک شدن اندام‌های گیاه و در نهایت مرگ گیاه
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز یکساله باریک برگ و جگن‌ها در مزارع برنج راهنمای مصرف:
• تاپ استار 30% EC : 3 تا 3.5 لیتر در هکتار بسته به نوع و تراکم علف‌های هرز.
•تاپ استار 80% WG : 150- 125 گرم در هکتار بسته به نوع و تراکم علف‌های هرز.
•این علف‌کش به صورت پیش رویش و یا در اوایل رویش علف‌های هرز و قبل یا بعد از نشاکاری برنج( 7 روز قبل تا 5 روز بعد از نشاء) و به صورت قطره پاشی در مزرعه کاربرد دارد.
•ماده مؤثره تاپ استار توسط مواد  آلی خاک جذب و از این طریق لایه فوقانی خاک آلوده به سم می‌شود.
•تأثیر علف‌کشی تاپ استار در شرایطی که خاک شالیزار یکنواخت، ریز و هموار باشد در بیشترین مقدار خواهد بود.
•بهترین نتیجه زمانی بدست می آید که ارتفاع آب در مزرعه 4 تا 5 سانتی متر باشد و تا 3 روز پس از سم‌پاشی آب مزرعه تخلیه نشود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
•این علف‌کش به شدت جذب مواد آلی خاک شده و در برابر آب‌شویی کاملا مقاوم می باشند.
•تا کنون گزارشی در خصوص توسعه مقاومت ناشی از کاربرد مکرر این علف‌کش ثبت نشده است.
oxadiargyl