کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک از گروه تری آزین
فرمولاسیون:
1. گزاپکس Gesapax                %80          WP 
2. گزاپکس Gesapax                  %50        WP
تاریخ ثبت:  سال 1350
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسنتز(فتوسیستم 2) و سایر فرآیندهای آنزیمی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: این علف‌کش توسط ریشه و برگ جذب گیاه می‌شود، توسط آوندهای چوب انتقال یافته و در مریستم‌های گیاه تجمع می‌یابد.
علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها، توقف رشد
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش):  بسته به نوع خاک و شرایط آب و هوایی70 تا 250 روز.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک برگ در مزارع نیشکر] 5 کیلوگرم آترازین + 4 کیلوگرم آمترین         هنگام کشت[
موارد مصرف در سایر کشورها:
نیشکر، ذرت، سیب زمینی، باغ‌های مرکبات، موز، کاساوا، قهوه، چای و مناطق غیر زراعی
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف آمترین 2 تا 4 کیلوگرم در مراحل قبل و یا بعد از رویش علف‌های هرز.
•کاربرد آمترین در اختلاط با آترازین طیف بیشتری از علف‌های هرز را از بین می‌برد. بدین منظور  5 کیلوگرم در هکتار آترازین + 4 کیلوگرم در هکتار آمترین در هنگام کاشت بهترین توصیه است.
•افزایش شدت نور موجب گسترش سریعتر علائم تأثیر در گیاه می‌شود.
احتیاط‌های لازم:
•به دنبال استفاده این علف‌کش برگ‌های برخی از ارقام نیشکر دچار زردی موقت می شوند.
•با توجه به حلالیت بالای این علف‌کش در آب، امکان شستشوی سریع آن در خاک وجود دارد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): 1110میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 23000میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 5 تا 25 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
•این علف‌کش تا حدودی برای انسان سمی و خطرناک  است.
•بررسیها نشان داده است که مقدار آمترین در آب‌های سطحی و زیرزمینی زیاد نمی‌باشد.
•آمترین از جمله علف‌کشهایی است که کاربرد مداوم آن موجب بروز مقاومت در علف‌های هرز می‌شود.

ametryn