کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ام سی پی آ
علف‌کش هورمونی، سیستمیک، انتخابی از گروه فنوکسی اسید
فرمولاسیون:
1. آگروکسون Agroxone             %45           p
2. آگروکسون Agroxone            %4         Salt        
تاریخ ثبت:  سال 1347
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:اکسین مصنوعی، بازدارنده رشد
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط ریشه و برگ‌ها، دارای قابلیت انتقال در گیاه و تجمع  در مریستم انتهایی
علائم تأثیر در گیاه: بازدارندگی رشد یا رشد غیر طبیعی در اندام‌های هوایی
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): 20 تا 60 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله و چند ساله در مزارع غلات] 1 تا 2 لیتر در هکتار[  شامل گندم، جو، ذرت و سورگوم
موارد مصرف در سایر کشورها:
برنج، سیب زمینی، نخود، مارچوبه، مراتع، تورف، زیر درختان میوه و حاشیه جاده‌ها
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف ام سی پی آ  1 تا 2 لیتر در هکتار و بهترین زمان مصرف آن پنجه‌زنی تا تشکیل ساقه است.
•این سم به صورت نمک آمین(دی متیل آمونیوم) عرضه می‌شود.
•درصورت اختلاط با توفوردی نیز طیف علف‌کشی هر دو ترکیب بیشتر می‌شود.
•در صورت مسمومیت با این علف‌کش استفاده از محلول آب نمک و ایجاد حالت تهوع و داروهای آرام بخش توصیه می‌شود.
•دوره بدون بارندگی برای ام سی پی آ 4 ساعت است.
احتیاط‌های لازم:
•این علف‌کش برای گونه‌های زراعی پهن‌برگ کاربرد ندارد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):900 تا 1160 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  377 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و  232 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
MCPA