کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

اندوسولفان
حشره‌کش تماسی گوارشی از گروه کلره آلی
فرمولاسیون:
1. تیودان Thiodan                %35             EC
2. فن       Fan                      % 4               G
تاریخ ثبت: 1/10/47 و 16/7/52
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش غیرسیستمیک با اثر تماسی گوارشی
موارد مصرف در ایران:
کرم غوزه، کارادرینا، سفید بالک(عسلک) در پنبه، پسیل گلابی، سرخرطومی سیب و گلابی در درختان میوه، زنبور گلابی، سن‌های ناقل نماتوسپورا درپسته،‌ سوسک سرشاخه خوار پسته در پسته، کارادرینا در سویا، سوسک کلرادوی سیب زمینی در سیب زمینی  محلول پاشی به میزان 5/2 تا 3 لیتر در هکتار(1) برای درختان میوه و برای محصولات زراعی 5/1 تا 3 در هزار (1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
آفات مکنده، جونده و چوبخوار حشره ای، کنه‌ها در طیف وسیعی از محصولات کشاورزی شامل مرکبات، تاکستانها (2/0% - 1/0)، زیتون، سبزیجات شامل سیب زمینی (2/0% - 1/0)، کدوئیان، گیاهان زینتی، پنبه (l/ha 5/2 -5/1)، چای (l/ha 2-1)، برنج (l/ha 2-5/1)، غلات (l/ha 2 -1)، ذرت سورگوم (l/ha 5/2 -5/1)، دانه‌های روغنی (l/ha 2-1)، نیشکر (l/ha 5/2 -5/1)، توتون (l/ha 5/1-8/0)، یونجه، قارچ خوراکی، جنگل، محصولات گلخانه‌ای، مگس تسه تسه
راهنمای مصرف:
•محلول پاشی به میزان 5/2 تا 3 لیتر در هکتار برای درختان میوه و برای محصولات زراعی به نسبت 5/1 تا 3 درهزار (1)
•ممکن است روی یونجه و لوبیا گیاه‌سوزی ایجاد کند.
•دارای دو ایزومر فضایی آلفا و بتا است. تکنیکال این سم 64% تا 67% ایزومر آلفا و 29% تا 32% ایزومر بتا است.
•ایزمر آلفا خاصیت حشره کشی بیشتری دارد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 110-70 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان620-205 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 002/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 750-75 میکروگرم بر لیتر
•برای پرندگان کم خطر است.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی فوق‌العاده خطرناک است.

endosulfan