کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ایمازاتاپیر
علف‌کش انتخابی ، سیستمیک ، با خاصیت ابقائی، از گروه ایمیدازولینون 
فرمولاسیون:
1. پرسوئیت Pursuit          w/v  %10       SL 
تاریخ ثبت:  سال 1381
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده سنتز زنجیره جانبی اسیده‌های آمینه(بازدارنده استولاکتات سینتاز(ALS) و استوهیدروکسی اسیدسینتاز(AHAS)
نحوه جذب و انتقال درگیاه: از طریق برگ و ریشه جذب می‌شود و قابلیت انتقال در آوندهای چوب و آبکش دارد و در مریستم‌های انتهایی تجمع می‌یابد.
علائم تأثیر در گیاه: توقف رشد، زردی و سپس نکروزه شدن بافتها و در نهایت مرگ جوانه‌ها و ارغوانی شدن برگ‌ها و ساقه‌ها و در نهایت مرگ تدریجی گیاه
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): 1 تا 3 ماه
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک برگ و همچنین سس در مزارع یونجه
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ در زراعت سویا، لوبیا، بادام زمینی، یونجه و نخود
راهنمای مصرف:
•مقدار دوز توصیه شده 1- 4/0 لیتر در هکتار می‌باشد.
•بهترین زمان مصرف پرسوئیت اوایل رشد علف‌های هرز و به صورت پس رویشی است. با این حال، این علف‌کش را می‌توان به صورت پیش کاشت آمیخته با خاک و پیش رویش نیز استفاده کرد.
•افزایش سولفات آمونیوم (5 کیلو گرم در هکتار) و یا فری‌گیت به محلول تهیه شده برای سم‌پاشی خاصیت جذبی را توسط علف هرز افزایش می‌دهد .
•فقط یک بار در سال از این سم برای سم‌پاشی استفاده شود و از استفاده مداوم پرسوئیت به دلیل خطرات احتمالی برای کشت بعدی خودداری شود.
•در صورتی که تا 6 ساعت بعد از سم‌پاشی بارندگی داشته باشیم باید عملیات سم‌پاشی تکرار شود.
•در صورتیکه این علف‌کش با مویان غیر یونی(2/0 درصد) به اضافه نیترات آمونیوم(5 درصد) استفاده شود، درصد جذب آن توسط گیاه به مقدار زیاد افزایش خواهد یافت.
احتیاط‌های لازم:
•در سال آخر کشت یونجه از مصرف آن خودداری شود .
•باقی مانده این علف‌کش برای کشت بعدی خطر آفرین است. آفتابگردان از جمله گونه‌های زراعی است که از باقیمانده پرسوئیت خسارت می‌بیند.
ملاحظات زیست محیطی:
•سمیت این علف‌کش برای پستانداران پایین است.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 240 تا 420 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
•مصرف مداوم این علف‌کش احتمال بروز مقاومت در علف‌های هرز را افزایش می‌دهد
imazethapyr