کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ایمازالیل
قارچ‌کش سیستمیک با طیف اثر وسیع از گروه ایمیدآزول‌ها.
فرمولاسیون
1. فانگافلور Fungaflor       % 5        SL             
تاریخ ثبت: 6/2/75 به مدت 3 سال – تمدید لغایت 87
نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول.
موارد مصرف در ایران
لکه قهوه‌ای نواری در جو.
موارد مصرف در سایر کشورها
ایمازالیل برای کنترل برخی از بیماری‌های قارچی در غلات، درختان میوه، سبزیجات و گیاهان زینتی توصیه شده است. این قارچ‌کش در کنترل سفیدک‌های پودری، لکه قهوه‌ای نواری جو، بیماری‌های ناشی از گونه‌های فوزاریوم، ورتیسیلیوم، سپتوریا و بیماری‌های پس از برداشت ناشی از گونه‌های بوتریتیس، پنی‌سیلیوم، دیپلودیا، آلترناریا، مونیلیا و غیره مؤثر است. ایمازالیل در غلات در حد وسیعی به منظور ضدعفونی بذر با هدف کنترل بیماری‌های ناشی از قارچ‌های فوزاریوم، سپتوریا و قارچ‌های شبه ‌هلمینتوسپوریومی به ویژه عامل بیماری لکه قهوه‌ای نواری جو استفاده می‌شود. در سیب زمینی برای کنترل پوسیدگی خشک فوزاریومی و لکه نقره‌ای (Helminthosporium solani) و در کدو سبز، خیار، گیاهان زینتی و رز که در محیط گلخانه تولید می‌شوند، به منظور کنترل سفیدک‌های پودری و لکه سیاه رز کاربرد دارد. این قارچ‌کش همچنین به عنوان یک قارچ‌کش پس ‌از ‌برداشت، برای کنترل پوسیدگی‌های قارچی میوه در مرکبات و موز به کار می‌رود.
راهنمای مصرف
•ضدعفونی بذر جو به نسبت یک در هزار به منظور کنترل لکه قهوه‌ای نواری جو
احتیاط‌های لازم:
•در مورد گیاهان زینتی که تحمل آن‌ها به این قارچ‌کش بررسی نشده است، ابتدا باید اثر آن روی چند گیاه مورد بررسی قرار گیرد.
•در مورد کدوییان، گیاهان زینتی و رز که در محیط باز تولید می‌شوند، کاربرد این قارچ‌کش توصیه نمی‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50): 227- 343 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 5/1 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 5/3 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 4/0 میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.
imazalil