کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ایپرودیون + کاربندازیم
قارچ‌کش مختلط با طیف اثر گسترده متشکل از یک ترکیب سیستمیک(کاربندازیم از گروه بنزیمیدازول) و یک ترکیب تماسی (ایپرودیون از گروه دی‌کربوکسامید‌ها)
فرمولاسیون
1.رورال تی‌اس Rovral TS                       % 5/52  WP        
تاریخ ثبت: 22/7/64 و در 6/12/75 به مدت 3 سال علیه لکه قهوه‌ای نواری جو ؛ 9/12/78 ثبت دائم علیه لکه قهوه‌ای نواری جو
نحوه اثر: نقطه اثر کاربندازیم جلوگیری از سنتز بتا توبولین است که درنتیجه، تقسیم میتوز را مختل می‌سازد. در مورد ایپرودیون، نقطه اثر به درستی مشخص نشده است.
موارد مصرف در ایران
سوختگی غلاف در برنج، خشکیدگی سرشاخه در توت، لکه قهوه‌ای نواری در جو و زردی در نخود و بیماری‌های قارچی پس از برداشت در مرکبات.
موارد مصرف در سایر کشورها
ایپرودیون و کاربندازیم هر دو قارچ‌کش‌هایی با طیف اثر گسترده می‌باشند. ایپرودیون بیشتر خاصیت حفاظتی داشته اما مختصری نیز اثر معالجه‌کننده دارد. این قارچ‌کش در کنترل Botryris، Monilinia، Sclerotinia، Alternaria، Helminthosporium و Rhizoctonia مؤثر است. کاربندازیم نیزمعمولاً برای ضدعفونی بذر غلات و سایر گیاهان به منظور کنترل سیاهک‌ها و بیماری‌های ناشی از Fusarium، Verticillium و غیره استفاده می‌شود. همچنین برای کنترل بسیاری از بیماری‌های شاخ و برگ مانند لکه سیاه سیب و سوختگی غلاف برنج می‌توان از کاربندازیم استفاده کرد. اختلاط این دو قارچ‌کش اثربخشی آن‌ها را افزایش داده و موجب کاهش خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر این ترکیبات می‌شود. رورال تی‌اس در انگلیس، برای کنترل فوزاریوم و آنتراکنوز در چمن توصیه شده است.
راهنمای مصرف:
•سوختگی غلاف برنج: یک کیلوگرم در هکتار از طریق محلول‌پاشی.
•خشکیدگی سرشاخه توت: محلول‌پاشی به نسبت 1 در هزار.
•لکه قهوه‌ای نواری جو: ضدعفونی بذر به میزان 1 در هزار.
•زردی نخود: ضدعفونی بذر به میزان 2 در هزار.
•بیماری‌های پس از برداشت مرکبات: اندود کردن میوه مرکبات با اسفنج آغشته به قارچ‌کش با غلظت یک در هزار.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50): 6/5 میلی‌گرم بر لیتر برای پستانداران، 1/4 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها و 25/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا. این ترکیب برای زنبور عسل غیرسمی است.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.
iprodione + carbendazim