کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ایمازامتابنزن- متیل
علف‌کش انتخابی، از گروه  ایمیدازولینون   
فرمولاسیون:
آسرت Assert         w/v   %25     SC
تاریخ ثبت:  سال 1374
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده رشد جوانه‌های انتهایی، بازدارنده استولاکتات سینتاز(ALS) یا استوهیدروکسی اسید سینتاز(AHAS)
نحوه جذب و انتقال درگیاه: توسط ریشه و برگ‌ها و قابلیت انتقال به مریستم انتهایی
علائم تأثیر در گیاه: جلوگیری از رشد، زردی و نکروزه شدن و در نهایت مرگ جوانه‌ها و تغییر رنگ برگ‌ها و ساقه‌ها به زرد و ارغوانی
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ و کشیده برگ (بخصوص یولاف و گونه‌های هرزخانواده شب بو) در گندم ] 2 تا 5/2 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز باریک برگ و برخی پهن‌برگ‌ها در جو و گندم زمستانه، چاودار و آفتابگردان
راهنمای مصرف:
•2 تا 5/2 لیتر در هکتار به صورت پس رویش و در اوایل پنجه‌زنی گندم و جو
•کاربرد آن در مراحل اولیه رویشی بسیار مؤثرتر از کاربرد آن درمراحل دیرتر می‌باشد . این علف‌کش را می‌توان از مرحله دو برگی تا 6 برگی علف‌های هرز مصرف کرد .
•علف‌کش تماسی و پایدار که جهت کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ و در مراحل قبل و بعد از رویش به کار می‌رود.
•برای افزایش قدرت تماسی و در شرایطی که تنها مصرف می‌شود، باید همراه با مواد کمکی غیریونی مصرف شود.
•بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که این علف‌کش در خاک‌های مرطوب، یخ نزده و نرم استفاده شود.
•برای کنترل کامل علف‌های هرز و در شرایط آلودگی سبک بهتر است سم‌پاشی بعدی با یک علف‌کش مخصوص کنترل دم روباهی انجام شود. در شرایط آلودگی‌های سنگین، یک علف‌کش مخصوص دم روباه استفاده می‌شود.
•آسرت یولاف را به خوبی کنترل می‌کند، در مراحل اولیه رویش علف هرز(2 تا 3 برگی) به کار می‌رود و برای کنترل کنگر وحشی نیز توصیه می‌شود.
•درجه تأثیر آسرت جهت کنترل علف‌های هرز گندم، در مراحل اولیه رویشی بسیار مؤثرتر از زمانی است که این علف‌کش با تاخیر مصرف شود.
•حداکثر دفعات سم پاشی در هر محصول 2 بار می‌باشد.
•بهتر است  این علف‌کش در خاک‌هایی که روی آن آب‌های سطحی جمع شده اند، مصرف نشود.
•در خاک‌های حاوی بیشتر از 10 درصد مواد معدنی مصرف نشود.
•آخرین نوبت سم‌پاشی قبل از چهارمین گره ایجاد شده می‌باشد.
•در صورتیکه تا 6 ساعت بعد از سم‌پاشی بارندگی داشته باشیم باید عملیات سم‌پاشی تکرار شود.
•در صورتیکه این علف‌کش با مویان غیر یونی و نیترات آمونیوم استفاده شود، درصد جذب آن توسط گیاه به مقدار زیاد افزایش خواهد یافت.
احتیاط‌های لازم:
•در مزارع گندمی که ایمازامتابنزمتیل مصرف شده است، کشت محصولاتی مثل چغندر قند، دانه‌های روغنی، گوجه فرنگی و عدس به عنوان کشت دوم( و بخصوص در زمینهای با PH پائین) باید با احتیاط انجام شود. در این مزارع باید تا 15 ماه بعد از سم‌پاشی با آسرت، محصولات فوق کشت نشوند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50 ،EC50):5000  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 100 میلی‌گرم در لیتر برای ماهی‌ها
•کاربرد زیاد و مداوم آسرت برای محیط خطرناک می‌باشد. این امراحتمال بروز مقاومت در  علف‌های هرز را نیز افزایش می‌دهد.
•آسرت برای پستانداران بی خطر است.
imazamethabenz-methyl