کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

باسیلوس تورینجینسیس  (Bt)
حشره‌کش باکتریایی گوارشی که با تولید اسپور و کریستال‌های  پروتئینی cryll , cryl و یا cry lll باعث مرگ حشره در عرض 4 – 1 روز می‌شود، از گروه بیورشنال .       
فرمولاسیون:
1. ام- وی- پی MVP                   % 90                 WP
2. باکتوسپین   Sub sp. Kurstaki          % 90                 WPتاریخ ثبت: 1/10/47 و 19/2/54
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: در اثر ازبین رفتن روده میانی لاورها  سبب مرگ حشره آفت می شود
موارد مصرف در ایران:
ابریشم باف ناجور اشجار جنگلی،
موارد مصرف در سایر کشورها:
کرم سیب، لاروهای سبزیجات (کاهو، انواع کلم‌ها، خیار و ....) محصولات گلخانه‌ای، گیاهان زینتی، پارک‌ها و فضای سبز، جنگل‌ها
راهنمای مصرف:
•همزمان با مشاهده لارو در سطح آستانه زیان اقتصادی، سم‌پاشی شروع شده و هر 10-7 روز یک بار تا زمان پایان دوره تفریخ تخم‌ها ادامه می‌یابد.
•سم‌پاشی با پوشش کامل ضروری است خصوصاً برگ‌هایی که در قسمت‌های زیرین قرار دارند.
•سم‌پاشی باید روی شاخ و برگ خشک انجام گیرد، چنانچه تا شش ساعت قبل از سم‌پاشی بارندگی اتفاق افتد، سم‌پاشی توصیه نمی‌شود.
•از حشره‌کش‌های بیولوژیک یا بیورشنال می‌باشد.
•برای گیاهان و محصولات خوردنی در تعداد دفعات سم‌پاشی محدودیتی وجود ندارد.
•روی قسمت‌هایی از گیاه که مورد حمله لاروها قرار می‌گیرد، پاشیده شود، گیاه‌سوزی ایجاد نمی‌کند.
احتیاط‌های لازم:
•در سم‌پاشی بصورت مخلوط با سایر آفت‌کش‌ها توصیه می‌شود بعد از تهیه مخلوط،باید خیلی سریع مصرف شود.
•دوره کارنس آن صفراست.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی برای کنترل ابریشم باف ناجور در ایران دو تا سه نوبت می‌باشد.
•دور از نور خورشید نگهداری و انبار شود. این حشره‌کش به نور UV بسیار حساس می‌باشد به همین دلیل در محیط بسیار کم دوام است .
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان107×1/5 اسپر بر گرم جیره غذایی ، LC50  برای ماهی‌ها109×12 اسپر بر لیتر
•برای انسان و محیط زیست کم خطر است.
Bacillus thuringiensis