کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بنتازون
علف‌کش تماسی، انتخابی از گروه بنزوتیودیازینون
فرمولاسیون:
 بازاگران Basagran             w/v         %48        SL 
تاریخ ثبت:  سال 1356
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده  فتوسنتز در فتوسیستم 2
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب بنتازون به دو شکل: از طریق برگ‌ها با انتقال بسیار ناچیز در گیاه، جذب از طریق ریشه و انتقال آن توسط آوندهای چوب
علائم تأثیر در گیاه: کلروز و نکروزه شدن برگ‌ها. اثر این علف‌کش معمولا بعد از یک تا دو هفته ظاهر می‌شود.
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): این علف‌کش به وسیله میکروب‌های خاک تجزیه شده و ظرف 6 هفته به میزان غیر قابل شناسایی می‌رسد.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ و همچنین اویارسلام در مزارع لوبیا، باقلا، سویا]2 تا 5/2 لیتر در هکتار بعد از 2 تا 3 برگی[، برنج]3 تا 5 لیتر در هکتار در مرحله 5 تا 7 برگی[،یونجه و شبدر ]5/2 تا 3 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
 علف‌های هرز یکساله دولپه در مزارع باقلای بهاره و زمستانه، کتان، لوبیا سفید، نخودفرنگی، سیب زمینی، لوبیای رونده،  انواع پیاز خوراکی، تره فرنگی، پیاز سالادی، لوبیای پاکوتاه فرانسوی، نرگس، شمعدانی، هویج فرنگی، تره فرنگی
راهنمای مصرف:
•برنج ]3 تا 5 لیتر در هکتار در مرحله 5 تا 7 برگی[، سویا ]2 تا 5/2 لیتر در هکتار بعد از 2 تا 3 برگی[، یونجه و شبدر ]5/2 تا 3 لیتر در هکتار[ ، لوبیا] 2 تا 3 لیتر در هکتار[ و باقلا]5/1 تا 2 لیتر در هکتار[
•وقتی علف‌های هرز به صورت متراکم رشد می‌کنند و کمتر از 5 سانتی متر طول یا عرض دارند، تنها در صورت  پوشش کامل سم‌پاشی بهترین نتیجه را دارد.
•بنتازون در اختلاط با سایر علف‌کش‌ها نیز کاربرد دارد.
•در برخی موارد جهت افزایش درجه تأثیر همراه مواد  روغنی (به عنوان افزودنی) استفاده می‌شود.
•دوز پیشنهادی برای همه محصولات توصیه شده می‌تواند به دو بخش تقسیم شود( به جز نخود فرنگی) و معمولاً نتیجه خوبی برای کنترل علف‌های هرز دارد.
•برای مبارزه با پهن‌برگ‌هایی مانند تربچه وحشی، توق و گاو پنبه به کار می‌رود.
•بنتازون یک پهن‌برگ کش است. تنها در لوبیای چشم بلبلی در کنترل اویارسلام نیز مؤثر است.
•وقوع بارندگی 4 تا 8 ساعت بعد از سم‌پاشی، ممکن است باعث کاهش تأثیر علف‌کش شود. علف‌های هرز در موقع سم‌پاشی باید 3 تا 5  برگی باشند.
•سم‌پاشی در مراحل اولیه رشد علف‌های هرز انجام گیرد.
•بنتازون با برخی از گراس کش‌های انتخابی نیز قابل اختلاط است.
•این علف‌کش نباید در درجه حرارات بالای 21 درجه سانتی گراد مصرف شود. درصورت ضرورت، سم‌پاشی تا بعد از ظهر به تاخیر افتد.
•کاربرد بنتازون روی نخود ایرانی فقط با دوز حداکثر 1 لیتر در هکتار علیه پهن‌برگ‌های کاملاً حساس نظیر خردل وحشی و شلمبیک توصیه می‌شود.
•درصورت تشنگی گیاه، حتی با وجود شبنم روی آن و یا احتمال بارندگی و یخبندان مصرف نکنید.
•ممکن است بعضی ارقام و یا کاربرد آن در بعضی مراحل رویشی اثر منفی روی گیاه زراعی داشته باشد. در نقاطی که سابقه مصرف ندارد، قبل از مصرف گسترده ابتدا در سطوح بسیار محدود آزمایش‌های منطقه ای انجام گیرد.
•کاربرد این علف‌کش در دوزهای پایین در مراحل رشد رویشی علف‌های هرز توصیه می‌شود. ذرت در مراحل مختلف رشد سازگاری مناسبی نسبت به بنتازون دارد. کاربرد آن خصوصاً موقعی اهمیت دارد که به علت رشد ذرت و سورگوم امکان کاربرد توفوردی وجود نداشته باشد. مقادیر بیشتر برای کنترل علف‌های هرز نیمه حساس نظیر تاج خروس و تاجریزی می‌باشد.
•در سویا بعد از ظهور دو برگ اصلی این گیاه و موقعی که علف‌های هرز پهن‌برگ در مراحل 4-2 برگی باشند، مصرف کنید. زراعت سویا در اثر بعضی عوامل ناشناخته یا موردی که قبلاً در آن علف‌کش‌هایی مانند متریبوزین به صورت پیش کشتی یا پیش رویشی مصرف شده باشد ممکن است در مقابل کاربرد بنتازون دچار عوارض گیاه‌سوزی شود.
•از کاربرد این علف‌کش در ساعات گرم روز خودداری شود. بعضی ارقام ممکن است حساسیت بیشتری نشان دهند. تأثیر آن روی بعضی پهن‌برگ‌ها نظیر تاج خروس و تاجریزی ضعیف می‌باشد.
•سم‌پاشی را در مراحل اولیه رشد انجام دهید.این سم‌پاشی در مورد شبدر برسیم نیز قابل اجراست.
•بسته به نوع محصول گیاهی و نوع فرمولاسیون: علف‌کش، دفعات سم‌پاشی متغیر است.
•در مزارعی که تحت تأثیر بحرآن‌های خشکی، غرقاب، یخ زدگی و یا سایر موارد می‌باشند، توصیه نمی‌شود.
•حشره‌کش‌ها را تا 7 روز بعد از تیمار با بنتازون بکار نبرید.
•کاربرد این علف‌کش در7 روز بعد از استفاده از علف‌کشهای پس رویشی گرامینه و یا 14 روز بعد از تیمار با سایر علف‌کش‌ها توصیه نمی‌شود.
•در زمانی که وقوع بارندگی و یا یخبندان و سرمای بی موقع پیش بینی می‌شود، انجام عملیات سم‌پاشی توصیه نمی‌شود. علاوه بر این، بنتازون نباید در شرایط خشک مورد استفاده قرار گیرد.
•این علف‌کش ممکن است روی واریته‌های بخصوصی از محصولات اصلی توصیه شود.
•بهترین نتیجه روی گل نرگس در صورت کاربرد علف‌کش‌های پیش رویشی به دست می‌آید.
•آخرین سم‌پاشی در سیب زمینی و لوبیای بهاره زمانی است که ارتفاع این گیاهان کمتر از 15 سانتی متر(مرحله 6 تا 7 برگی) باشد، این عملیات در در لوبیای فرانسوی و سفید، سویا و باقلای زمستانه و کتان باید قبل از ظهور جوانه‌های گل انجام شود.
احتیاط‌های لازم:
•از فرار علف‌کش بر روی محصولات لوبیا، خیار عدس، خردل، کلزا، چغندرقند و آفتابگردان جلوگیری کنید.
•کاربرد این علف‌کش و یا فرار آن بر روی سویا، لوبیا و بادام زمینی موجب برگ سوختگی در این گیاهان می‌شود. در هر حال پتانسیل تولید گیاه کاهش نمی‌یابد.
•در آغاز گل دهی گل نرگس نباید این علف‌کش را بکار برد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):2063 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 1140 تا 5000  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و بیشتر از 100 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
•علوفه تیمار شده با این علف‌کش را به مصرف دام نرسانید.
bentazone