کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بنومیل
فرمولاسیون
بنلیت Benlate               %50       WP
تاریخ ثبت: 23/11/51
نحوه اثر:  بنزیمیدازول‌ها از جمله بنومیل با جلوگیری از سنتز توبولین، تقسیم سلولی را، مختل می‌سازند. در اثر این ترکیبات، رشته‌های دوک بدشکل شده و لذا کروماتیدهای خواهری نمی‌توانند از هم جدا شوند. در نتیجه، سلول، دچار مرگ خواهد شد. نقطه اثر این ترکیبات، پروتئین بتا توبولین است.
موارد مصرف در ایران
پوسیدگی طوقه و ریشه برنج، لکه سیاه سیب، سفیدک پودری سیب، سفیدک پودری هلو و شلیل، سرخشکیدگی سیتوسپورایی درختان میوه هسته‌دار و دانه دار، پوسیدگی سفید ریشه، برق‌زدگی نخود، سفیدک پودری چغندرقند، لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند، سرخشکیدگی توت و غیره.
موارد مصرف در سایر کشورها
بنومیل یکی از شناخته شده‌ترین قارچ‌کش‌های بنزیمیدازول است که برای کنترل طیف وسیعی از بیماری‌های قارچی توصیه شده است. این ترکیب روی سفیدک‌های پودری، لکه سیاه سیب، گونه‌های Fusarium، Verticillium، Colletotrichum، Cercospora، Botrytis، Penicillium، Rhizoctonia، Ceratocystis، Ophiostoma و .... مؤثر است. اما روی ائومیست‌ها مثل Phytophthora ، Pythium و سفیدک‌های داخلی تأثیری ندارد. همچنین روی برخی قارچ‌های ناقص که دارای اسپور تیره چند سلولی هستند مؤثر نیست. بنومیل روی باکتری‌ها و برخی از بازیدیومیست‌ها نیز تأثیری ندارد.
راهنمای مصرف:
•پوسیدگی ریشه و طوقه در برنج: بذرها را باید به مدت 24 ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس برای جوانه‌زنی در گرم‌خانه نگهداری نمود. این تیمار در کنترل لکه قهوه‌ای برنج نیز مؤثر خواهد بود. 
•لکه سیاه و سفیدک پودری سیب: محلول‌پاشی اول به نسبت 5/0 در هزار در زمان تورم جوانه‌های گل، محلول‌پاشی دوم پس از ریزش گلبرگ‌ها و مرحله‌ی سوم 10 روز پس از نوبت دوم.
•سفیدک پودری هلو و شلیل: محلول‌پاشی به نسبت 5/0 در هزار پس از ریزش گلبرگ‌ها و تشکیل میوه و در صورت لزوم سم‌پاشی‌های بعدی به فاصله 10 روز.
•خشکیدگی سرشاخه توت: به محض ظهور اندام جنسی قارچ، دو نوبت محلول‌پاشی به نسبت یک در هزار و به فواصل 10-7 روز.
•سرخشکیدگی سیتوسپورایی درختان میوه سردسیری: در کنار سایر اقدامات مدیریتی سه نوبت سم‌پاشی در بهار به نسبت 7/0 در هزار توصیه می‌شود.
•پوسیدگی ریشه درختان میوه سردسیری: در باغات جدیدی که تازه آلوده شده باشند، محلول‌ریزی به شعاع یک متر از محل طوقه و به عمق 30 سانتی متر به نسبت 80- 40 گرم در متر مربع توصیه شده است. نهال‌های آلوده باید معدوم شده و خاک آن‌ها با بنومیل ضدعفونی گردد.
•برق‌زدگی و زردی نخود: ضدعفونی بذر قبل از کاشت به نسبت 2 در هزار و در مورد برق‌زدگی، محلول‌پاشی بوته‌های جوان بلافاصله بعد از هر بارندگی.
•لکه برگی سرکوسپورایی و سفیدک پودری چغندرقند: کاربرد 5/1-1 کیلوگرم در هکتار بنومیل به محض مشاهده اولین نشانه‌های بیماری.
•محلول پاشی باید به صورت کامل و پوششی باشد.
•یک بار محلول پاشی علیه برخی بیماری‌ها مؤثر است؛ درصورت نیاز در مورد سایر بیماری‌ها، در فواصل 4-1 هفته ای محلول‌پاشی نمایید.
•برنامه‌های توصیه شده محلول پاشی بسته به بیماری و محصول متغیر است. جهت کسب اطلاع از جزئیات زمان بندی برچسب سم را به دقت ملاحظه نمایید.
•به منظور به تأخیر انداختن ظهور استرین‌های مقاوم در مورد بیماری‌هایی که به بیش از دوبار سم‌پاشی در یک فصل نیاز دارند، این قارچ‌کش را به صورت متناوب با قارچ‌کش‌های دیگری که نحوه اثر متفاوت دارند، بکار ببرید.
•در صورت نگهداری در شرایط نامناسب، این قارچ‌کش ممکن است در نتیجه جذب رطوبت اثر خود را از دست بدهد.
•هنگام استفاده از این سم احتیاط کامل رعایت شود و از تماس مستقیم آن با بدن خودداری گردد.
•دوره کارنس 3 هفته‌ای باید رعایت گردد.
احتیاط‌های لازم:
•در سال‌های اخیر سرطان‌زا بودن این ترکیب، به اثبات رسیده و مصرف آن در برخی کشورها ممنوع گردیده است. در ایران نیز مصرف این قارچ‌کش محدود شده است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 27/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 640 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا و 50 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
benomyl