کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پرومترین
علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه تریازین
فرمولاسیون:
گزاگارد Gesagard            %80        WP  
تاریخ ثبت:  سال 1350
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم 2
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه و برگ‌ها با قابلیت انتقال در آوندهای چوب و تجمع در مریستم انتهایی
علائم تأثیر در گیاه: کلروز برگ‌ها و به دنبال آن مرگ برگ، از بین رفتن غشاء سلولها و نابودی کلروپلاست
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): بسته به شرایط خاک 14 تا 158 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ در مزارع پنبه ] 1 تا 2 لیتر در هکتار[ و عدس]5/1 کیلوگرم در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
کاربرد پیش رویشی در پنبه، بادام زمینی، آفتابگردان، سیب زمینی، هویج، نخود و لوبیا و کاربرد پس رویش در مقادیر مصرف کمتر در مزارع هویج، پنبه ، سیب زمینی، کرفس
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف1 تا 2 کیلو گرم  در هکتار به صورت پس رویشی و بلافاصله بعد از کاشت
•رطوبت مناسب جهت تأثیر بهتر علف‌کش ضروری است. در مورد عدس، بعد از کاشت محصول و قبل از سبز شدن علف هرز و محصول بکار برده می‌شود.
•گاهی ممکن است طی 8 هفته از کاربرد علف‌کش به محصول نیز خسارت وارد شود. در این مدت تنها محصولاتی همچون نخود، سیب زمینی، هویج، جعفری و کرفس آسیب نخواهند دید. بعد از 8 هفته از سمپاشی و قبل از کاشت محصول بعدی، باید مزرعه حداقل تا عمق 15 سانتی متری شخم زده شود.
•بهترین نتیجه زمانی بدست می آید که سمپاشی تا زمانی که ارتفاع علف‌های هرز جوان به 5 سانتی متر می رسد صورت گیرد. این علف‌کش را نباید در زمینهایی که خیلی کلوخه ای هستند استفاده کرد.
•در خاکهای آلی فقط در زمان توصیه شده استفاده شود.  درصورت لزوم، سم‌پاشی تکرار شود.
•ممکن است وقوع باران بیش از حد بعد از سمپاشی به محصول نیز آسیب وارد آورد.
•بیشترین دوز معادل با یک دوز کامل برای تیمار در تمام محصولات است.
•آخرین بار سمپاشی در مزرعه سیر 3 هفته بعد از نشاکاری این گیاه است.
•استفاده روی هویج، کرفس، جعفری در زمان ظهور مرحله 2 برگی یا بعد از جابجایی نشاکاری می‌باشد.
•کاربرد روی تره فرنگی‌های نشاء شده یا کرفس‌هاس نشاء شده بعد از استقرار نشاءها.
•قبل از مصرف در سطح وسیع ابتدا در سطح کوچک روی رقم مورد نظر آزمایش کنید. میزان مصرف ارتباط مستقیم با جنس خاک و درصد مواد آلی آن دارد.
•در صورت مسمومیت با این علف‌کش از مواد تهوع آور استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•در مزارع نخودفرنگی بذری بکار نبرید.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای موجودات زنده سمی است. امکان ایجاد اثر طولانی مدت و زیان آور روی محیط زیست وجود دارد.
•برای  ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):5235 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران،  16140 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 5/2 تا 10 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
• پرومترین از جمله علف‌کشهایی است که کاربرد مداوم آن موجب بروز مقاومت در علف‌های هرز می‌شود.
prometryn