کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ایوکسینیل
علف‌کش انتخابی، تماسی(با کمی اثر سیستمیک)، از گروه هیدروکسی بنزو نیتریل
فرمولاسیون:
1. توتریل Totril    w/v     %5/22        EC
تاریخ ثبت:  سال 1375
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده عمل فتوسنتز در فتوسیستم 2
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی صورت می‌گیرد و انتقال آن در گیاه بسیار محدود است.
علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع، و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها، سوختگی و خشک شدن برگ‌ها.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ در مزارع پیاز ] 3 لیتر در هکتار[ و سیر
موارد مصرف در سایر کشورها:
کاربرد پس رویش جهت کنترل طیف وسیعی از علف‌های هرز پهن‌برگ در غلات، پیاز، سیر، نیشکر، گونه‌های علوفه ای باریک برگ، تره فرنگی، کتان، موسیر و همچنین مناطق چمن کاری شده
راهنمای مصرف:
•مقدار دوز توصیه شده 2تا 3 لیتر در هکتار می‌باشد.
•برای کنترل علف‌های هرز موجود در مزارع پیاز به صورت پس رویش و در اوایل رشد علف‌های هرز به کار می‌رود.
 ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50 ،EC50):110 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 75 تا 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان  
•این علف‌کش برای موجودات آبزی بسیار خطرناک و برای زنبورها بدون خطر است.
ioxynil