کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

برودیفاکم
جونده کش ضد انعقاد خون از گروه کومارین (آنتی کواگالانت)و سوپروارفارین
فرمولاسیون:
کلریت Klerat             % 005/0                B
تاریخ ثبت: 2/3/62 و 3/12/62 علیه موش‌های خانگی
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: مانع انعقاد خون در موش شده و در نهایت سبب مرگ موش می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
موش‌های کشاورزی و انباری و خانگی (ورامین، خانگی، قهوه‌ای، سیاه، مهاجر)
موارد مصرف در سایر کشورها:
موش‌ها و خرگوش‌ها در مزارع، باغات و ساختمان‌های کشاورزی
راهنمای مصرف:
•روی جوندگان مقاوم به دیگر جونده کش‌های ضد انعقاد خون مؤثر است.
•با یک بار تغذیه از غذای آلوده به طعمه فوق می‌تواند آفت را از بین برد.
•در  طعمه گذاری بهتر است طعمه بوسیله جعبه یا لوله‌های مخصوص طعمه(ازجنس پلیکا یا سفال) پوشانده شود.
•بازدید و طعمه گذاری تا زمانی که علائم و نشانه‌های تغذیه در محل طعمه گذاری وجود دارد باید ادامه یابد.
احتیاط‌های لازم:
•استفاده از آن باید توسط متخصصین حفظ نباتات باید انجام گیرد.
•نباید در محیط‌های باز استفاده شود باید در محوطه‌های بسته استفاده شود که آفت در آن محوطه‌ها فعال هستند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران4/0-2/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان6/11-3/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها16/0-05/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنی34/0 میلی‌گرم بر لیتر
•از دسترسی بچه‌ها، پرندگان و حیوانات دیگر به طعمه جلوگیری شود.
•در جایی که احتمال آلودگی غذا وآب وجود دارد باید طعمه گذاری صورت نگیرد.
•بعد از مصرف طعمه، در خاتمه باقیمانده طعمه‌ها جمع آوری و سوزانده می‌شود.
•اجساد جوندگان باید جمع آوری و سوزانده شود و از ریختن آن‌ها در داخل زباله‌ها باید خودداری کرد.
•طعمه‌ها حامل بنزوات دینتونیوم (Denatonium benzoate) است که برای انسان از لحاظ مزه بازدارنده (deterrent) است.
brodifacoum