کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

برومادیولون
موش کش ضد انعقاد خون از گروه کومارین (آنتی کواگالانت)،سوپر وارفارین
فرمولاسیون:
لانی ریت          %  005/0         B
تاریخ ثبت: 7/10/71 ثبت موقت 3 سال – 29/2/76 تمدید 3 سال – تمدید لغایت 85
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: آنتی کواگولانت، تشکیل پروترومبین را متوقف کرده ومانع انعقاد خون شده و از طریق خونریزی داخلی سبب مرگ می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
موش ورامین و انباری
موارد مصرف در سایر کشورها: 
موش، خرگوش‌ها در محوطه‌های باز و بسته
راهنمای مصرف:
•به صورت آماده مصرف (RTU) فرموله شده است.
•در برنامه طعمه گذاری باید طعمه در جایی گذاشته شود که طعمه برای مدت طولانی برای آفت قابل تغذیه باشد.
احتیاط‌های لازم:
•این آفت کش خاصیت توقف تغذیه برای آفت ایجاد نمی‌کند (Bait shyness) و روی موش‌های مقاوم به کوماتترالیل مؤثر است.
•در انبارهای علوفه ای بهتر است طعمه‌ها در داخل کیسه ای قرار گیرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران 25-1 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 138-110 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها3-4/1 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنی 2میلی‌گرم بر لیتر
•دور از دسترس بچه‌ها، پرندگان، ماکیان، سگ و گربه نگهداری شود.
•در جاهایی که احتمال آلودگی غذا و آب وجود دارد نباید طعمه گذاری شود.
•بعد از مصرف طعمه، در خاتمه تمام باقی مانده طعمه‌ها جمع آوری و سوزانده شود.
•اجساد جوندگان جمع آوری و سوزانده شود و از انداختن آن‌ها در زباله‌ها خودداری شود.
bromadialone