کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

برومتالین
موش کش حاد با تأثیر سریع به صورت یک بار مصرف از گروه نروتوکسین
فرمولاسیون:
کاتلفار katelfar            w/v            %01/0           PB                       
تاریخ ثبت: 2/11/85 به مدت 3 سال
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: از طریق اختلال در سیستم عصبی منجر به مرگ جونده می‌گردد .
موارد مصرف در ایران:
جوندگان[5/3 گرم در هر لانه مرکب]
راهنمای مصرف:
•توجه : از استفاده سم به صورت مستقیم در آب و فاضلاب‌ها خودداری شود .
•مؤثر برای موش‌هایی که به آنتی کواگولانت‌ها مقاوم شده اند .
•ترکیب توسط نور خورشید تجزیه می‌شود
•بدلیل تک دوز بودن ، مقدار کمی از سم برای مبارزه استفاده می‌شود .
ملاحظات زیست محیطی:
• میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5-2 میلی‌گرم بر کیلوگرم
bromethalin