کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بروموپروپیلات
کنه‌کش غیر سیستمیک و تماسی از گروه بنزیلات
فرمولاسیون:
نئورون Neoron       w/v%25                EC
 تاریخ ثبت: 6/8/49                                
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: کنه‌کش تماسی، ‌غیر سیستمیک
موارد مصرف در ایران:
کنه تار عنکبوتی در چغندر قند[2/1 لیتر در هکتار اوایل تابستان (1)]، کنه زرد شرقی و کنه قرمز در مرکبات [یک درهزار اواخر بهار و اوایل تابستان (1)]
راهنمای مصرف:
•این سم دارای دوام زیاد است و برای کنه‌هایی که در مقابل سموم فسفره مقاوم شده اند در دز بالا مصرف می‌شود.
•با اجتناب از سم‌پاشی زود هنگام، خطراثر سوء برای کنه‌های شکارگر به حداقل می‌رسد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50  برای پستانداران 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم،LD50  برای پرندگان 2000-600 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 4/2- 34/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 17/0 میلی‌گرم بر لیتر
bromopropylate