کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بروموکسینیل
علف‌کش تماسی(کمی سیستمیک)، انتخابی، از گروه نیتریل‌ها
فرمولاسیون:
1.برومینال (Brominal)           w/v         %5/22        SL
2. پاردنر(Pardner)             w/v       %5/22              SL
تاریخ ثبت:  سال 1365
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط اندام‌های هوایی با مقدار انتقال کم در گیاه
علائم تأثیر در گیاه: زردی ودر نهایت از بین رفتن برگ‌ها و کل گیاه
موارد مصرف در ایران:
کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ در مزارع گندم  ] 5/2 لیتر در هکتار[  و جو
موارد مصرف در سایر کشورها:
 علف‌های هرز پهن‌برگ در ذرت علوفه ای، کتان، ذرت، ذرت شیرین، جوبهاره، یولاف بهاره، گندم بهاره، جو  پائیزه، یولاف پائیزه، گندم پائیزه
راهنمای مصرف:
•دوز مصرف این علف‌کش 5/2 لیتر در هکتار و زمان کاربرد آن 2 تا 4 برگی علف‌های هرز است.
•محلول پاشی هنگامی انجام شودکه بخش عمده علف‌های هرز جوانه زده و بزرگترین آنها در مرحله 4 برگی باشد.
•کارایی کنترل شیمیایی علف‌های هرز با استفاده از محلول پاشی دو مرحله ای (تقسیم دوز توصیه شده به دو قسمت و کاربرد آن در دو نوبت) افزایش می‌یابد. مرحله اول انجام عملیات سم‌پاشی در مرحله گیاهچه ای یا دو برگ حقیقی علف‌های هرز است. مرحله دوم پیش از زمانی است  که بخش هوایی محصول زمین را پوشش دهد.
•کارایی این علف‌کش در شرایط آفتابی و دمای مناسب و در زمانی که فرایند فتوسنتز در گیاه بخوبی انجام می‌شود بیشتر است.
•قابل اختلاط با سموم باریک برگ کش و در جاهایی که احتمال بادبردگی وجود دارد توصیه می‌شود.
•از 3 برگی تا اواخر مرحله پنجه‌زنی گندم و جو و در مرحله گیاهچه ای علف‌های هرز مصرف شود تا ضمن کنترل بهتر علف‌های هرز محصول بیشتری نیز عاید کشاورز گردد.
•علف‌های هرزی که زمستان را سپری کرده باشند، مقاومت بیشتری در مقابل این علف‌کش از خود نشان می‌دهند. برای جلوگیری از عوارض سوء جانبی و یا اثرات آنتاگونیستی علف‌کش‌های هورمونی (نظیر توفوردی) روی گراس کش‌ها،  می‌تواند به جای علف‌کشهای هورمونی مصرف شود.
•بهتر است سم‌پاشی در ساعات صبح یا عصر انجام شود. این علف‌کش در اختلاط با توفوردی طیف تأثیر علف‌کشی آن وسیع تر و دامنه مصرف آن طولانی تر می‌گردد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی در طول یکسال و در تمامی محصولات زراعی، یک‌بار می‌باشد. حداکثر دوز مطلق معادل یک تیمار با دوز کامل است.
•با روغن‌ها وسایر افزودنی‌ها مورد استفاده قرار نگیرد.
•با تجهیزات دستی یا در غلظت‌های بیشتر از مقادیر توصیه شده مورد استفاده قرار ندهید.
•در شرایط آب و هوای بسیار سرد و یخبندان، خشکسالی، هنگام غرقاب بودن خاک، هنگامی که بارندگی ظرف 4 ساعت مورد انتظار است و همچنین در شرایطی که گیاه زراعی تحت تنش است استفاده نشود.
•روی محصولاتی که تحت تأثیر هر نوع تنش می‌باشند، به کار نرود.
•آخرین مرحله سم‌پاشی در محصولات مختلف متفاوت است. این زمان برای ذرت دانه ای و ذرت شیرین پیش از مرحله  10 برگ کاملاً توسعه یافته و برای کتان پیش از رسیدن طول گیاه به 20 سانتی متری و قبل از مشاهده جوانه گل می‌باشد. در مورد کتان بهاره، از مرحله توسعه کامل برگ اول  تا زمانی که ارتفاع گیاه به 20 سانتیمتر می‌رسد.
•انجام عملیات سم‌پاشی در آب و هوای بسیار گرم یا در مرحله رشد سریع موجب سوختگی حاشیه برگ‌ها می‌شود اما این عارضه به سرعت و بدون تأثیر بر رشد گیاه ناپدید می‌شود.
احتیاط‌های لازم:
•مصرف این علف‌کش تنها برای محصولات توصیه شده مقدور است. در صورت فرار علف‌کش و پخش آن در مزارع ذرت و سویا و سایر محصولات حساس علائم سوختگی در نوک و حاشیه برگ‌ها مشاهده می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):190 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 50 تا 240  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 063/0 تا 46/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
• قابل اشتعال
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خطرناک است. نباید آب‌های سطحی یا زیرزمینی با مواد شیمیایی و ظروف مصرفی آلوده شوند.
•برای زنبور عسل با احتمال  بالا خطرناک است، روی محصولات کشاورزی در مرحله گلدهی یا روی گیاهانی که زنبور عسل بصورت فعالانه از آنها تغذیه می‌کنند، بکار نرود.
•کاربرد این علف‌کش در مرحله گلدهی علف‌های هرز توصیه نمی‌شود.
•دام‌ها را از مناطق تیمار شده به مدت حداقل 6 هفته بیرون نگه دارید.
bromoxynil