کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بروموکسینیل+‌ام‌سی‌پی‌آ
علف‌کش انتخابی، شامل 20 درصد بروموکسینیل و 20 درصد ام سی پی أ
فرمولاسیون:
برومایسید ام آ  Bromicide MA               %40       EC
تاریخ ثبت:  سال 1381
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده فتوسیستم 2 و اکسین مصنوعی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق برگ و ریشه و قابل انتقال در گیاه
علائم تأثیر در گیاه: ظهور نقاط سوخته بر روی برگ‌ها و مرگ گیاه ظرف 2 هفته
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ در مزارع گندم
موارد مصرف در سایر کشورها:
گندم، جو، یولاف و چاودار زراعی، تریتیکاله، بزرک 
 راهنمای مصرف:
•دوز مصرفی برومایسید ام‌آ 5/1 لیتر در هکتار و زمان مصرف آن از زمان 3 برگی تا انتهای پنجه‌زنی گندم است.
•سم‌پاشی در شرایطی صورت گیرد که احتمال وقع یخبندان وجود ندارد.
•در شرایطی که بیماری‌های گیاهی و یا یخبندان به گیاه زراعی آسیب وارد آورده است نباید از این علف‌کش استفاده شود. در غیر این صورت خسارت وارده به گیاه زراعی افزایش می‌یابد.
•بهترین زمان مصرف در مزارع بزرک زمانی است که ارتفاع گیاه 50 تا 150 میلی متر باشد. در این مزارع سم‌پاشی هوایی توصیه نمی‌شود.
•کنترل علف‌های هرز زمانی همراه با موفقیت خواهد بود که سم‌پاشی در زمان رشد فعال علف‌های هرز صورت گیرد.
•در مراحل اولیه بعد از کاربرد این علف‌کش ممکن است پژمردگی موقت در گیاه زراعی مشاهده شود.
•در شرایطی که حداکثر دمای روزانه بیشتر از 20 درجه سانتی گراد است باید عملیات سم‌پاشی متوقف شود. این توصیه برای چند روز پس از سم‌پاشی نیز باید در نظر گرفته شود.
•با توجه به اینکه تأثیر این علف‌کش بر روی گیاهان مختلف متفاوت می‌باشد از این جهت امکان ایجاد مقاومت در گیاهان به حداقل می‌رسد.
احتیاط‌های لازم:
•این علف‌کش نباید در شرایط آب و هوایی که احتمال بارندگی تا 4 ساعت پس از سم‌پاشی وجود دارد استفاده شود.
•درصورتیکه علف‌های هرز به دلیل کمبود آب و یا سرمای هوا پژمرده شده اند،کاربرد برومایسید‌ام‌آ  بی نتیجه خواهد بود.
•ممکن است پس از کاربرد این علف‌کش علائم سوختگی در گیاه زراعی مشاهده شود. این رفتار بخصوص در مزارع یولاف و در زمانی که سم‌پاشی با تاخیر انجام شود، بیشتر مشاهده می‌شود.
•منطقه سم‌پاشی شده نباید تا 56 ساعت بعد از اعمال تیمار مورد چرا قرار گرفته و یا علوفه آن برداشت شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•این علف‌کش برای ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی و همچنین پستانداران خطرناک است.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):892 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران.
•آلوده کننده اکوسیستم‌های آبزی.
•فرار این علف‌کش موجب بروز خسارتهای مختلف می‌شود. به برچسب سم توجه شود.
•این علف‌کش نباید به جز در موارد توصیه شده بکار رود.
bromoxinil+MCPA