کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بوپروفزین
حشره‌کش تماسی، گوارشی با پایداری زیاد از گروه تیادیازین
فرمولاسیون:
1. آپلود Applaud                         %  40                           SC
تاریخ ثبت: علیه سفید بالک(عسلک) پنبه: ثبت موقت اولیه 12/11/77 و تمدید ثبت لغایت 86 ؛ بالشتک مرکبات: ثبت موقت اولیه 15/2/82 برای مدت 3 سال
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: مهارکننده پوست اندازی در شفیره و لارو و بر روی تخم گذاری حشره تأثیر می‌گذارد. به صورت تماسی و تا حدودی به حالت بخار (تدخین) اثر می‌کند.
موارد مصرف در ایران:
سفید بالک(عسلک) پنبه 25/1 لیتر در هکتار(1) ؛ بالشتک مرکبات   75/0 – 5/0در هزار(1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
سفیدبالک گلخانه در گیاهان زینتی، خیار گلخانه‌ای، فلفل گلخانه‌ای، گوجه فرنگی گلخانه‌ای،                                    سفیدبالک توتون در بادمجان، گیاهان زینتی، خیار گلخانه، فلفل گلخانه‌ای، گوجه فرنگی گلخانه‌ای
راهنمای مصرف:
•سفید بالک‌ها در مرحله لاروی حساس هستند، باقیمانده آن روی تخم سفید بالک، سبب ایجاد تلفات روی پوره در زمان تفریخ می‌شود و در شفیره‌های آلوده به آن درصد خروج حشره کامل کاهش می‌یابد.
•روی حشرات کامل موثر نیست.
•عدم تأثیر یا پایین بودن کارایی آن روی سفید بالک توتون می‌تواند ناشی از بوجود آمدن نژادهای مقاوم باشد.
احتیاط‌های لازم:
•حداکثر دفعات سم‌پاشی برای خیار و گوجه فرنگی هشت بار و برای فلفل و بادمجان دو بار
•نباید بیش از دوبار سم‌پاشی در مدت 65 روز برای گوجه فرنگی و در مدت 45 روز برای خیار انجام گیرد.
•گیاهان زینتی دیفن باخیا و Closmoplictrum نباید سم‌پاشی شوند.
•گیاهان تحت استرس نباید سم‌پاشی شوند.
•محلول آفت کش نباید در مخزن سمپاش برای مدت طولانی باقی بماند.
•از کاربرد آن بصورت مه یا دود خود داری شود.
•دوره کارنس برای محصولات خوردنی 3 روز است.
•در برنامه IPM پیشنهاد می‌گردد تا 60 روز بعد از اولین سم‌پاشی نباید مجدداً سم‌پاشی با حشره‌کش مذکور صورت گیرد.
•در همه برنامه‌های سم‌پاشی، فاصله بین سمپاشی ها حداقل  14-7 روز باید در نظر گرفته شود و برای سم‌پاشی مجدد با حشره‌کش مذکورباید حداقل 60 روز از آخرین سم‌پاشی آن گذشته باشد.
•برای سم‌پاشی گیاهان زینتی حتماً برچسب حشره‌کش را بخوانید اما پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از گیاه‌سوزی در سطح کوچک آزمایش شود خصوصاً برای گل‌های زینتی با جوانه‌های رنگی این آزمایش مهم است.
ملاحظات زیست محیطی: 
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران10000-2198 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 7/2-7/1 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 6/50 میلی‌گرم بر لیتر
•این حشره‌کش ممکن است در برنامه IPM به همراه زنبور Encarsia formosa یا در برنامه کنترل شیمیایی استفاده می‌شود.
buprofezin