کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بیورزمترین
حشره‌کش تماسی از گروه پایرتیروئیدها
فرمولاسیون:
 بیورسمترین Bioresmethrin               % 1/0                      L                               
تاریخ ثبت: 2/8/55 و 30/5/51
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: با اختلال در کانال های سدیم در عشای اکسونی سبب مرگ حشره می گردد         
موارد مصرف در ایران:
حشرات خانگی و بهداشت عمومی
موارد مصرف در سایر کشورها:
آفات خانگی (سوسری‌ها، کک‌ها، مگس‌ها)، بهداشت عمومی، آفات گیاهان، آفات غلات، شپشه(Rhyzopertha dominca) و آفات حشره ای حیوانات اهلی مانند کک‌ها و کنه‌ها نیز مؤثر است.
راهنمای مصرف:
•این حشره‌کش طیف وسیعی از حشرات خانگی را از بین می‌برد.
•به صورت مخلوط با سایر حشره‌کش‌ها و یا مایع آماده برای مصرف به همراه روغن یا آب و یا به صورت قوطی‌های تحت فشار( اسپری ) مصرف می‌شود.
          ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران8000-7070 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها1- 0006/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 0008/0 میلی‌گرم بر لیتر
•برای پرندگان کم خطر است.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی فوق‌العاده خطرناک است.
bioresmethrin