کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بی‌ترتانول
قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالجه کننده از گروه تری‌آزول‌‌ها
فرمولاسیون:
1. بایکور Baycor           %25           WP    
تاریخ ثبت: 13/4/73 ثبت به مدت 3 سال – تمدید لغایت 85
نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
لکه سیاه در سیب (75/0 در هزار)
موارد مصرف در سایر کشورها:
این قارچ‌کش در کنترل سفیدک‌های پودری، زنگ‌ها، لکه سیاه سیب، سیاهک‌های غلات،  لکه برگی سرکوسپورایی و غیره مؤثر است.
راهنمای مصرف:
•برای کنترل لکه سیاه سیب به نسبت 75/0 در هزار (15 گرم در 20 لیتر آب) به کار می‌رود. سم‌پاشی اول در زمان تورم جوانه‌های گل، سم‌پاشی دوم پس از ریزش گلبرگ‌ها و سم‌پاشی سوم 10 روز پس از نوبت دوم صورت می‌گیرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت (LD50، LC50،EC50 ):  < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 776 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 14/2 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 7- 8/1میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 4/104میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
bitertanol