کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پندی متالین
علف‌کش انتخابی از گروه دی نیتروآنیلین
فرمولاسیون: 
استامپ          Stomp            %33               EC         
تاریخ ثبت:  سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده تقسیم سلولی
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق ریشه و برگ، بدون انتقال در گیاه
علائم تأثیر در گیاه: بوته‌های تیمار شده در مدت زمان کوتاهی پس از جوانه‌‌زنی و یا سبز شدن از بین می روند. 
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 3 تا 4 ماه
موارد مصرف در ایران:
 علف‌های هرز در مزارع عدس ] 3 تا 5/4 لیتر در هکتار بعد از کشت محصول و قبل از سبز شدن علفهای هرز[، توتون و گلرنگ، تاکستانها]5 لیتر در هکتار قبل از سبز شدن علفهای هرز یک نوبت در سال[
 موارد مصرف در سایر کشورها:
  گیاهان تک لپه یکساله در درختان میوه دانه دار و هسته دار، سبزیجات و صیفی جات، گیاهان زینتی، دانه‌های  روغنی، حبوبات، غلات، علف‌های چمنی یکساله در درختان میوه دانه دار و هسته دار، سبزیجات و صیفی  جات، گیاهان زینتی، دانه‌های روغنی، حبوبات، غلات.
  راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف در محصولات زراعی 3 تا 4.5 لیتر در هکتار و در تاکستانها 5 لیتر در هکتار به صورت پیش رویش
•این علف‌کش معمولا به صورت پیش کاشت یا پیش رویش آمیخته با خاک مصرف می‌شود.
•مصرف پیش رویش باید در زمانی صورت گیرد که طی چند روز بعد از مصرف، توسط آبیاری یا باران  علف‌کش وارد خاک شود.
•پندیمتالین مجموعه علف‌های هرز سبز شده را کنترل می‌کند اما قادر به کنترل بوته‌هایی که بصورت تکی ظاهر می‌شوند نیست. این علف‌کش بیشتر توسط علف‌های هرز پهن‌برگ جذب می‌شود.
•پندیمتالین را می‌توان با فرمولاسیون:‌های ایزوپروتورن و کلوروتورن نیز به صورت مخلوط بکار برد.
•برای کنترل علف‌های هرز مزرعه ذرت علوفه ای، در اختلاط با آترازین قابل توصیه است.
•اثر پندیمتالین  با طولانی شدن هوای خشک کاهش می‌یابد.
•در صورتیکه کشاورز قصد استفاده از این علف‌کش را دارد، باید قبل از کاشت نسبت به اختلاط بقایای گیاهی با خاک اقدام کند.
•در کشت بهاره نخود بهتر است این علف‌کش در اختلاط با سیانازین استفاده شود.
•پس از کاشت و آماده نمودن بستر سیب زمینی و مرزبندی مزرعه، می‌توان پندیمتالین را در اختلاط با سیانازین یا متریبوزین نیز استفاده نمود اما بسته به نوع واریته ممکن است استفاده از سیانازین یا متریبوزین محدود شود.
•برای تأثیر بهتر پندیمتالین، وجود رطوبت کافی در سطح خاک و تا مدتی بعد از سم‌پاشی این علف‌کش ضروری است.
•پندیمتالین برای کنترل علف‌های هرز ذرت نیز قابل توصیه است. در آزمایش‌های مقدماتی انجام شده در مغان، این علف‌کش نتایج مطلوبی در کنترل قیاق بذری، سوروف، نشانه واش داشته است.
•بعد از کاشت و قبل از رویش پیاز و علف‌های هرز و تا حداکثر اوائل رویش علف‌های هرز (5/1-1 برگی باریک برگ‌ها و 2 برگی پهن‌برگ‌ها) قابل مصرف است. بذر پیاز نباید در عمق کمتر از 3 سانتی متر کشت شود و نیز در خاک‌های شنی سبک یا وقتی روی پیاز با ماسه پوشیده شده باشد، احتمال خسارت وجود دارد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی یک بار برای هرمحصول می‌باشد. برای تره فرنگی می‌توان تا 2 مرتبه نیز استفاده نمود.
•آخرین کاربرد پندیمتالین برای جو بهاره ، هویج، کاهو، ذرت علوفه ای، هویج وحشی، جعفری، نخودفرنگی، لوبیا، سیب زمینی، پیازها، تره فرنگی در مراحل اولیه رشد، برای کدوئیان قبل از نشاء و برای غلات قبل از ظهور برگ پرچم ، برای انگور و نیشکر و رازک قبل از باز شدن جوانه‌ها و برای توت فرنگی قبل از گلدهی.
•در سیب زمینی  7 روز قبل از ظهور اندام‌های هوایی بکار می رود.
•بهترین زمان استفاده در باغهای میوه در پائیز و بهار و موقعی است که درختان در خواب هستند.
 احتیاط‌های لازم:
•در خاک‌هایی با بیش از 6 درصد ماده آلی اثرش کاهش یافته و زمانی که ماده آلی بیش از 10 درصد باشد به کار نبرید.
•در شرایط آب و هوای خشک در بهار استفاده نمی‌شود مگر این که باران ببارد.
•از مصرف پندی متالین در سورگوم و ذرت دانه ای خودداری شود و تنها در صورتی که بذر سورگوم با مواد ایمن کننده مخصوص بذر آغشته شود می‌توان از آن استفاده کرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50 ،EC50):1250 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
•از ورود آب‌های سطحی آلوده به این علف‌کش به برکه‌ها و آبگیرها جلوگیری کنید.
•خطر آب‌شویی این علف‌کش کم است.
•کاربرد این علف‌کش نسبتا بی خطر است.
pendimethalin