کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پیریمیفوس متیل
حشره‌کش، کنه‌کش تماسی و تدخینی از گروه ارگانوفسفره‌ها
فرمولاسیون:
اکتلیک Actellic             %50           EC                                    تاریخ ثبت: 20/1/57 و 11/12/54
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی، مهارکننده آنزیم کلین استراز در سیستم عصبی، سریع الاثر بوده اما در سطح گیاه دوام کمتری داشته ولی در سطح مواد جامد دوامش طولانی است. 
موارد مصرف در ایران:
کنه و کرم میوه‌خوار در خرما 2 لیتر در هکتار(1)، حشرات خانگی
موارد مصرف در سایر کشورها:
مورچه‌ها در گلخانه‌های زینتی و سبزیجات، شته‌ها در گلخانه‌های زینتی و سبزیجات، کاپسیده، گوشخیزک‌ها در گلخانه‌های زینتی و سبزیجات، سوسک آرد و غلات در انبار غله، آفات انباری در انبار غلات، مگس مینوز برگ در گلخانه‌های زینتی و سبزیجات، زنبورهای اره‌ای در گلخانه‌های زینتی و سبزیجات، تریپس در گلخانه‌های زینتی و سبزیجات، سفیدبالک گلخانه در گلخانه‌های زینتی و سبزیجات، شب پره در انبارها و انبار غلات، کنه‌ها در گلخانه‌های زینتی و سبزیجات،
راهنمای مصرف:
•به صورت آئروسل در حشره‌کش‌های خانگی و یا اسپری مورد مصرف قرار می گیرد.
•بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که انبار قبلاً تمیز شده و روی بذور تیمارهای لازم صورت گرفته باشد.
•در ضدعفونی غلات انباری زمانی بهترین نتیجه حاصل می‌شود که رطوبت 15% یا کمتر باشد وبهتر است بذور یا غلات به حالت خشک و سرد به انبار منتقل شده و سریعاً تیمار گردد.
•مخلوط کردن سطحی حشره‌کش در انبار می‌تواند برای کوتاه مدت مؤثر باشد اما نمی‌تواند برای بلند مدت مؤثر باشد مگر اینکه عمل اختلاط به صورت عمیق انجام گیرد.
•برای کنترل سفیدبالک و دیگر آفات گلخانه از این حشره‌کش به صورت دود استفاده کنید یا از دستگاه fogger استفاده شود.
•در جایی که مقاومت به پریمفوس متیل گزارش شده است ممکن است کنترل قابل قبولی نتوانیم بگیریم.
•این ترکیب از مهارکننده‌های آنزیم کولین استراز خون می‌باشد، درصورت وجود توصیه پزشکی مبنی بر ممنوعیت کار با این مواد، از استفاده آن خودداری شود.
•حداکثر دو بار تیمار به ازای هر انبار غله، یک بار به ازای هر محموله غله توصیه می‌شود.
احتیاط‌های لازم:
•نباید با مواد گندزدا مخلوط شود زیرا ممکن است بین آنها اثر متقابل داشته باشد.
•بذور را در هوای آزاد ضدعفونی نکنید.
•زمانی که شاخ و برگ مرطوب و ریشه خشک است و نورخورشید می تابد گلخانه را تدخین نکنید.
•گل‌های باز را با دود تیمار نکنید.
•قارچ خوراکی را با دود تیمار نکنید، ممکن است رطوبت سبب ایجاد لکه‌های سفید شود.
•آخرین سم‌پاشی قبل از انبار کردن غله می‌باشد.
•دوره کارنس برای محصولات خوراکی صفر است.
•گندزدایی انبارها بوسیله سم‌پاشی سطوح انبار یا گازدهی (تدخین) انجام می‌شود و تیمار غله از طریق اختلاط سطحی و عمیق غله انجام می گیرد، تیمار انبارقبل از برداشت محصول در اواخر بهار یا اوایل تابستان و تکرار تیمار شش هفته بعد اگر آلودگی وجود داشته باشد.
•حجم سم‌پاشی به سطوح ساختمان انبار و حجم خلل و فرج بستگی دارد.
•سطوحی از انبار که قابل دسترسی نیست با دود تیمار گردد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران1414-1180 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 1695-40 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 4/1-64/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 21/0-08/0 میکروگرم بر لیتر
•اشتعال زا می‌باشد.
•قبل از ورود به انبار باید تهویه صورت گرفته باشد.
•حداقل بعد از پنج روز از آخرین سم‌پاشی، نباید از محصولات انبارشده آن برای مصرف حیوانات و انسان استفاده کرد.
•به شدت برای زنبور عسل خطرناک است، در موقع گلدهی محصول و علف هرز و زمانی که فعالیت زنبور زیاد است نباید استفاده کرد.
•به شدت برای  ماهی‌ها و موجودات آبزی خطرناک است، از آلودگی آب‌های سطحی خودداری کرد.
•موجودات وحشی در موقع ضدعفونی ساختمان باید خارج شوند.
•درصورت ضدعفونی سطحی غلات در انبار می‌توان از آن برای تغذیه انسان و حیوانات استفاده کرد.

pirimiphos methyl