کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پیری پروکسی فن
شبه هورمون جوانی، هورمونی که مانع تبدیل لارو به شفیره و حشره کامل می‌شود.
فرمولاسیون:
 آدمیرال Admiral           %10              EC                                   
تاریخ ثبت: برای مرکبات : 20/7/77 بمدت 3 سال، تمدید لغایت 86 ؛ برای پنبه: 12/11/77 به مدت 3 سال، تمدید لغایت 86
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اختلال هورمونی درلاروشده ودرنهایت مانع رشد لارو و تبدیل آن به شفیره و حشره کامل می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
شپشک قهوه‌ای مرکبات 50 تا 75 میلی لیتر در هکتار(1)، سفید بالک(عسلک) پنبه750 میلی لیتر در هکتار (1)
موارد مصرف در سایر کشورها:
بهداشت عمومی، آفات بهداشتی مثل مگس‌ها، سوسک‌ها، پشه‌ها دامداری‌ها و باتلاق‌ها ، سفیدبالک‌ها و تریپس
راهنمای مصرف:
•برای مرکبات 50 تا 75 میلی لیتر در هکتار (به نسبت 5/0 تا 75/0 در هزار) توصیه می‌شود.
•برای پنبه 750 میلی لیتر در هکتار علیه سفید بالک (عسلک) پنبه توصیه می‌شود.
•ترکیب هورمونی و تنظیم کننده رشد حشرات می‌باشد .
•با توجه به خطر این ترکیب برای آبزیان می بایست احتیاطات لازم صورت پذیرد
•از کاربرد این سم در جوار درختان توت و مناطق نوغان خیز خودداری شود .
•در مناطق نوغان داری یا مناطق پرورش کرم ابریشم از مصرف آن خودداری گردد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 2000میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 325/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 4/0 میلی‌گرم بر لیتر

pyriproxyfen