کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

پیکلورام
علف‌کش پایدار، انتخابی و نفوذی از گروه پیریدین کربوکسیلیک اسید
فرمولاسیون:
توردن 22 کا Tordon 22 K          %6/21        SL 
تاریخ ثبت:  سال 1353
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اکسین مصنوعی، رشد غیر طبیعی در گیاه
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط ریشه و برگ‌ها ،قابل انتقال در گیاه از مسیرهای سیمپلاست و آپوپلاست و تجمع در اندام‌های جوان گیاه.
علائم تأثیر در گیاه: خمودگی، فنجانی شدن و درهم ریختگی بافت‌های گیاه
ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): این علف‌کش به سرعت توسط نور تجزیه می‌شود اما در خاک تا 2 سال(در مواردی بیشتر از 2 سال) پایدار است.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله و دائمی در اراضی غیرمزروعی و تأسیسات صنعتی  ] 10 تا 15 لیتر در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ یکساله ، سرخس، پهن‌برگ‌های دائمی در مناطق غیرزراعی، فرودگاهها، حاشیه جاده‌ها، ریلهای آهن، خطوط فشار قوی برق و مسیرهای لوله‌های انتقال مواد سوختی. این علف‌کش در برخی کشورها در محصولاتی همچون برنج، نیشکر، غلات و کلزا نیز کاربرد دارد.
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 10 تا 15 لیتر در هکتار که به صورت پس رویش مورد استفاده قرار می گیرد.
•در هر زمانی از سال استفاده می‌شود. سم‌پاشی در اواخر زمستان تا اوایل بهار در روی شاخ و برگ بهترین نتیجه را می دهد.
•بهترین زمان استفاده برای کنترل سرخس 2 تا 4 هفته قبل از پیدایش برگ در این گیاه است.
•شبدر به این علف‌کش خیلی حساس بوده و حتی در دوز پائین نیزکاملاً از بین می رود.
• بین محل سم‌پاشی شده تا منابع آب مورد استفاده دام‌ها 10 تا 20 متر فاصله منظور شود.
•وجود رطوبت در زمین بعد از سم‌پاشی ضروری است. روی گرامینه‌ها مؤثر نمی‌باشد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی در سال 1 بار می‌باشد.
•در اطراف درخت‌ها و بوته‌هایی که احتمـال جذب مواد شیمیـایی توسط ریشـه وجود دارد توصیـه نمی‌شود.
•نباید در سرازیری‌هایی که امکان شسته شدن مواد شیمیایی و دریافت آن توسط گیاهان زرا عی پایین دست  وجود دارد استفاده شود.
•در صورت مسمومیت با این علف‌کش از مواد تهوع آور استفاده شود.
احتیاط‌های لازم:
•این علف‌کش برای تمامی گونه‌های زراعی پهن‌برگ( بجز گونه‌های خانواده شب بو) خسارت زا است.
•در مراتعی که گونه‌های باریک برگ در آن مستقر شده اند قابل توصیه است ولی در شرایطی که هنوز این گیاهان در مرحله گیاهچه قرار دارند، ممکن است موجب بروز خسارت شود.
•دوام علف‌کش در خاک امکان آلودگی مناطق تیمار نشده را زیاد کرده و از این جهت کاشت گونه‌های حساس در تناوب توصیه نمی‌شود.
•تحرک این علف‌کش در خاک زیاد است. بنابر این در مناطقی که خطر آب‌شویی و انتقال آن به منطقه ریشه گیاهان حساس و یا مخازن آب وجود دارد نباید مورد استفاده قرار گیرد.
•پودر محلول  پیکلورام در فضا موجب بروز خسارت در گیاهان حساس می‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای  ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی خطرناک است. نباید آب‌های سطحی و نهرها آلوده به مواد شیمیایی شوند.
•میزان سمیت( LD50،LC50 ،EC50):8200 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 5000 تا 6000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 3/19 تا 3/55 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
• ظرف 6 هفته بعد از سم‌پاشی مزرعه تیمار شده مورد چرای دام قرار نگیرد.
picloram