کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات


تبوکونازول
 قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی، معالج و ریشه‌کن کننده از گروه تری‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
1. راکسیلRaxil                % 2             DS                
2. راکسیلRaxil                % 6              FS   
3. فولیکور   Folicur          % 25            EW                 
تاریخ ثبت: 27/1/75 به مدت 3 سال تمدید لغایت 86 (3)، 12/11/77 به مدت 3 سال و 20/12/80 به مدت سه سال تمدید لغایت 86 (2)؛ علیه سیاهک آشکار گندم 1/7/81 به مدت سه سال بطور موقت ثبت شد (2)،  14/4/78 به مدت  3 سال – تمدید لغایت 86 (1).
نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
سیاهک پنهان گندم، سیاهک آشکار گندم و جو، سیاهک هندی گندم و زنگ‌های غلات
موارد مصرف در سایر کشورها:
تبوکونازول از طریق ضدعفونی بذر برای کنترل انواع سیاهک‌های غلات شامل Tilletia spp.، Ustilago spp. و Urocystis spp. و نیز Septoria nodorum (بذرزاد) و در ذرت برای کنترل Sphacelotheca reiliana مؤثر است. همچنین از طریق محلول‌پاشی عوامل بیماریزای متعددی را در محصولات مختلف از جمله موارد زیر کنترل می‌کند:
زنگ‌های غلات(Puccinia spp.)، سفیدک پودری غلات(Blumeria graminis)، کچلی جو  (Rhynchosporium secalis)، سپتوریوز (Septoria spp.)، لکه‌برگی‌های ناشی از Pyrenophora spp. و Cochliobolus sativus و فوزاریوم سنبله گندم(Fusarium spp.)، لکه‌برگی (Mycosphaerella spp.) و زنگ برگی (Puccinia arachidis) و Sclerotium rolfsii در بادام زمینی، Mycosphaerella fijiensis در موز، پوسیدگی ساقه (Sclerotinia sclerotiorum)، Alternaria spp. و شانکر ساقه (Leptosphaeria maculans) در کلزا، برگ‌ تاولی (Exobasidium vexans) در چای، لکه سیاه  (Venturia spp.)، سفیدک پودری (Podosphaera leucotricha) و پوسیدگی میوه (Botryosphaeria dothidea) در درختان میوه دانه دار، سفیدک پودری و پوسیدگی قهوه‌ای میوه  (Monilinia spp.) در درختان میوه هسته‌دار،  سفیدک پودری(Uncinula necator) در انگور، پوسیدگی سفید(Sclerotium cepivorum) در پیاز، سیر، موسیر. لکه برگی (Alternaria porri) در پیاز، لکه‌موجی (Alternaria solani) در گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی، سفیدک پودری در سنبل، گل حنا، ریحان، ماگنولیا، گاوزبان، بابونه، زیره سیاه، رازیانه، شنبلیله، گل مینا، زوفا، شاه‌پسند، شاهی، کتان، مرزنگوش، نعناع، پونه کوهی، جعفری، هویج وحشی، رزماری، اسپند، مریم گلی، ترخون، آویشن، کلم بروکلی، کلم، جو بهاره، یولاف بهاره، گندم بهاره، شلغم. لکه برگی آلترناریایی در انواع کلم، هویج، ترب و غیره.
راهنمای مصرف:
•زنگ زرد: محلول‌پاشی به نسبت یک لیتر در هکتار (3)
•سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم: ضدعفونی بذر با استفاده از 50 میلی‌لیتر (2) برای یک‌صد کیلوگرم بذر (معادل 5/0 در هزار) یا 15 گرم معادل 5/1 در هزار (1)
•سیاهک هندی گندم: محلول‌پاشی به نسبت یک لیتر در هکتار (3)
•برای حصول بهترین نتیجه کاربرد سم باید در مراحل اولیه توسعه بیماری انجام شود.
•از مصرف سم روی گندم دوروم اجتناب شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  4000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 4438 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 4/4 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 2/4 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 83 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
•برای ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است، لذا باید از آلوده کردن آب‌های سطحی و انهار با این ماده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب گردد.
tebuconazole