کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تترامترین
حشره کامل تماسی با اثر ضربه ای قوی از گروه پایروتروئیدها
فرمولاسیون:
نئوپی نامین Neo pynamin                   Tc                                    
تاریخ ثبت: 1/10/47 و 2/2/50
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش تماسی با اثر ضربتی قوی که روی سیستم اعصاب اثر گذار بوده باعث اختلال در غشای اکسونی نرون‌ها می‌شود .
موارد مصرف در ایران:
حشرات خانگی و بهداشتی
موارد مصرف در سایر کشورها:
مگس‌ها در طویله دام‌ها، خانه‌های کشاورزان
راهنمای مصرف:
•برحسب محل مصرف، ابتدا رقیق شده سپس فضا یا سطح مورد نظر سم‌پاشی می گردد.
•روی چارپایان و مواد غذایی سم‌پاشی نشود.
•شیر، ظرف محتوی شیر و ماشین شیردوشی باید از آلودگی با حشره‌کش حفظ گردد.
•در مکان‌هایی که قبلاً با پیرترین یا پایروتروئیدها تیمار شده است برای جلوگیری از رشد مقاومت نباید بیش از یک بار در هفته با این حشره‌کش سم‌پاشی گردد، از روش‌های دیگر و حشره‌کش‌های دیگر استفاده شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان 2250 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها7/3 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 11/0 میلی‌گرم بر لیتر
•برای  ماهی‌ها و موجودات آبزی خطرناک است.
tetramethrin