کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ترالکوکسیدیم
علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه سیکلوهگزان‌دیون اکسیم
فرمولاسیون:
گراسپ          Grasp                 %25            SC  
تاریخ ثبت:  سال 1377
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسیدهای چرب و تقسیم سلول
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق برگ‌ها و قابل انتقال به نقاط رشد گیاه
علائم تأثیر در گیاه: جلوگیری از تشکیل بافت‌های جدید، زردی برگ‌های جوان و سپس مرگ برگ‌های مسن تر و در نهایت مرگ گیاه.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 3 تا 5 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ در مزارع گندم ] 1 تا 2/1 لیتر در هکتار مخلوط با روغن ولک %5/0[
موارد مصرف در سایر کشورها: 
علف هرز خونی واش در جو بهاره و گندم بهاره؛ دم روباهی و چمن معمولی، یولاف وحشی در گندم دوروم، جو بهاره، گندم بهاره و زمستانه، چاودار، جو زمستانه، چچم زمستانه، جو بهاره، گندم بهاره
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 2/1 لیتر در هکتار مخلوط با روغن ولک 5/0 درصد
•بهترین زمان مصرف علف‌کش 3 برگی تا اواسط پنجه‌زنی محصول می‌باشد.
•بهتراست این علف‌کش در مزارع جو و گندم بهاره کم مصرف شود. با این حال بهترین زمان مصرف در غلات بهاره، از پایان مرحله پنجه‌زنی تا مرحله ای که غلاف برگ پرچم گسترده شود می‌باشد.
•بهترین نتیجه تحت شرایط گرم و مرطوب زمانی حاصل می‌شود که رطوبت خاک کافی باشد.
•فعالیت این علف‌کش  به نوع خاک بستگی ندارد، علف‌های هرزی که بعد از مصرف سم جوانه بزنند، کنترل نخواهد شد.
•بهترین زمان کنترل یولاف وحشی از مرحله 2 برگی تا ظهور اولین گره و برای دم روباهی تا ظهور سومین پنجه می‌باشد.
•این علف‌کش فالاریس را بخوبی کنترل می‌کند. ( کاربرد در مرحله 2 تا 4 برگی)
•کارآیی این علف‌کش در اختلاط با علف‌کشهای هورمونی کاهش می‌یابد.
•حداکثر تعداد تیمار 1 یا 2 بار در هر محصول می‌باشد. به برچسب سم توجه شود.
•درصورت خیس بودن شاخ و برگ و یا پوشیده از برف و یخ و در شرایط تنش(چرا، حمله آفات، کمبود مواد معدنی یا کمی حاصلخیزی) از این علف‌کش استفاده نشود.
•درصورتی که احتمال طولانی بودن هوای سرد بالاست، از  سم‌پاشی خودداری کنید.
•در طول یک هفته پس از سم‌پاشی، از انجام عملیات غلطک و چنگک اجتناب کنید.
احتیاط لازم:
•کاربرد این علف‌کش در اختلاط  با علف‌کش‌های فنوکسی، هورمونی یا علف‌کشهای سولفونیل اوره توصیه نمی‌شود. این علف‌کشها را در 15 روز قبل و 5 روز بعد از تیمار با گراسب مصرف کنید. در هر حال این علف‌کش را می‌توان با بسیاری از علف‌کشهای مناسب برای کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ مخلوط نمود. در این خصوص به برچسب سم توجه شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•برای موجودات آبزی مضر بوده ممکن است اثرات بد طولانی در محیط آبی داشته باشد.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):934 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 3020 تا 7400 >  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 1/6 تا 2/8 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
tralkoxydim