کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

ترباسیل
علف‌کش انتخابی، سیستمیک و پایدار، از گروه اوراسیل 
فرمولاسیون:
سینبار         Sinbar                 %80       WP
تاریخ ثبت:  سال 1352
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه: گاهی جذب از طریق شاخ و برگ ولی بیشتر از طریق ریشه جذب می‌شود. این علف‌کش در آپوپلاست گیاه قابل انتقال است.
علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 5 تا 7 ماه
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در مزارع نیشکر و باغات میوه ] 8/0 تا 2/3 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار [
موارد مصرف در سایر کشورها: 
علف‌های هرز دو لپه ای و تک لپه ای یکساله در سبزیجاتی همچون ریحان، برگ بو، گل گاوزبان، بابونه، زیره سیاه، گردمنه، پیازکوهی، گشنیز، شوید، رازیانه، شنبلیله، کیک واش، کاشم، مرزنگوش، نعناع، جعفری، علف‌های حفاظت شده، رزماری، گل مریم، مرزه، ترشک، ترخون، آویشن
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 4 کیلوگرم در هکتار و بسته به نوع علف هرز، به صورت پیش رویشی و یا بعد از رویش علف هرز توصیه می‌شود.
•بارندگی کافی برای نفوذ به منطقه ریشه علف‌های هرز ضروری می‌باشد.
•مصرف سم در ابتدای بهار بهترین نتیجه را دارد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی یک بار در سال می‌باشد.
•روی خاک‌های شنی، شنی لومی و خاک‌هایی که کمتر از 1 درصد مواد آلی دارند مصرف نکنید.
•روی هر محصول یا گیاه مصرف نشود و باید براساس لیست گیاهان توصیه شده مصرف گردد.
•آخرین نوبت سم‌پاشی در بهار و قبل از رویش علف‌های هرز می‌باشد.
احتیاط‌های لازم:
•خاصیت انتخابی ترباسیل در گیاهان زراعی محدود است.
•امکان آسیب رسیدن به گیاهان زراعی از بقایای علف‌کش وجود دارد.
•بعضی واریته‌های نیشکر به ترباسیل حساس می باشند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 31450 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 86 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها
terbacil