کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری آلات
علف‌کش انتخابی، از گروه تیوکاربامات
 فرمولاسیون:
 1. آوادکس بی دبلیو Avadex BW       %46         EC    
2. آوادکس بی دبلیو Avadex BW       %10            G  
تاریخ ثبت:  سال 1352
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده سنتز اسید‌های چرب دارای زنجیره بلند، ممانعت از تقسیم سلول و طویل شدن آن
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب توسط کولئوپتیل با انتقال بسیار کند در گیاه.
علائم تأثیر در گیاه: علف‌های هرز حساس پیش از آنکه برویند کنترل می شوند.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 8 تا 11 هفته
موارد مصرف در ایران:
علف هرز یولاف و بعضی کشیده برگ‌های یکساله در مزارع گندم ] 1تا 5/1 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار [
موارد مصرف در سایر کشورها:
یولاف وحشی و برخی باریک برگ‌های یکساله در گندم، جو، چاودار، لوبیا، نخود، عدس، چغندر، کلزا، ذرت، یونجه، شبدر، گلرنگ، آفتابگردان و سبزیجات
 راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 1 تا 5/3 کیلوگرم در هکتار
•علف‌کشی است که به صورت قبل از کشت یا بلافاصله بعد از کشت مصرف می‌شود اما باید قبل از رویش با خاک مخلوط شود، چنانچه با خاک مخلوط نشود تبخیر شده و اثری ندارد.
•قرار گرفتن این علف‌کش در عمق مناسبی از خاک در کنترل انتخابی آن حائز اهمیت است.
•جذب کلوئیدی تری آلات در خاک بالاست.
احتیاط‌های لازم:
•حلالیت این علف‌کش در آب زیاد نیست اما در اکثر حلالهای آلی محلول است.
•این علف‌کش هیچ تأثیری بر علف‌های هرز پهن‌برگ ندارد.
ملاحظات زیست محیطی:
•سمیت این علف‌کش برای پستانداران کم است.
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): 1100 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران.
tri - allate