کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری بنورون متیل
علف‌کش انتخابی، تماسی، از گروه سولفونیل اوره 
فرمولاسیون:
1 . گرانستار   Granstar                     %75          DF   
2. اکسپرس   Express                       %75         DF
تاریخ ثبت:  سال 1369
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:بازدارنده استولاکتات سینتاز(ALS) یا استوهیدروکسی اسید سینتاز(AHAS) و متعاقب آن بازدارنده تقسیم سلول و رشد.
نحوه جذب و انتقال درگیاه: جذب از طریق اندام‌های هوایی با فعالیت ناچیز و یا فاقد فعالیت در خاک
علائم تأثیر در گیاه: توقف رشد و شروع زردی در بوته‌های آلوده به علف‌کش و نکروزه شدن اندام‌های سم خورده و در نهایت مرگ گیاه پس از 10 تا 25 روز.
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز پهن‌برگ در مزارع گندم ] 10 تا 20 گرم در هکتار[ و جو
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز دولپه ای، خردل صحرایی و بابونه در جو، یولاف بهاره و پائیزه، گندم بهاره و زمستانه، تریتیکاله، چاودار، چچم زمستانه
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف10 تا 20 گرم در هکتار در ابتدا تا انتهای پنجه‌زنی گندم
•بهتر است سم‌پاشی در زمانی انجام شود که علف‌های هرز کوچک و در زمان رشد سریع می باشند.
•به طور کلی زمان مناسب سم‌پاشی از اول تا پایان پنجه زدن گندم و یا در زمان 2 تا 4 برگی علف‌های هرز می‌باشد.
•این علف‌کش  روی شاخ و برگ و ریشه علف‌های هرز غلات مؤثر است.
•سم‌پاشی بروی علف‌های بزرگ که اغلب کمتر حساسند باید کامل انجام گیرد.
•در شرایط خشک ممکن است کنترل علف هرز کاهش پیدا کند.
•مرگ علف هرز ممکن است 20-1 روز به طول انجامد. دوزهای بالاتر این علف‌کش برای علف‌های هرز نیمه حساس( مانند شاه تره، هفت بند) توصیه می‌شود. تأثیر گرانستار روی کنگر وحشی، پنیرک، گل گندم، سیزاب و پیچک صحرائی ضعیف یا ناچیز است. ممکن است نیاز به افزودن مویان و یا اختلاط با توفوردی وجود داشته باشد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی 1 بار در سال برای هر محصول می‌باشد.
•تا 7 روز بعد از غلطک زدن سم‌پاشی نکنید.
•آخرین نوبت سم‌پاشی زمان مشاهده لیگول برگ پرچم(GS 41) می‌باشد.
احتیاط‌های لازم:
•روی محصولاتی که تحت استرس از هر جهت می باشند و یا رشد فعالی ندارند توصیه نمی‌شود.
•به صورت مخلوط با دیگر سموم گروه سولفونیل اوره استفاده نشود و یا به طور متوالی با علف‌کش‌هایی که حاوی ترکیبات سولفونیل اوره هستند مصرف نشود مگر اینکه در روی برچسب نوشته شده باشد.
  ملاحظات زیست محیطی:
•برای  ماهی‌ها و سایر موجودات آبزی بسیار خطرناک می‌باشد و نباید آب‌های سطحی و نهرها را با این علف‌کش و  سمپاش‌های آغشته به آن آلوده نمائید.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):  5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 2250 تا 5620 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 1000 >  میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
•از پراکندگی محلول سم‌پاشی روی مزارع پهن‌برگ مجاور خودداری شود.
•از فرار سم بر  روی سطح آب‌ها و نهرها جلوگیری نمائید. وسایل سم‌پاشی نباید در روی زمینهای کاشته شده و یا زمینهایی که درخت‌ها و سایر محصولات به جزء غلات کاشته می شوند تخلیه شوند.
tribenuron methyl