کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

مولینیت
علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه تیوکارباماتها
فرمولاسیون:
1. اردرام Ordram               %71             EC
2. اردرام سوپر (Ordram super)   EC 71% + 120 گرم اکستندر
3. اردرام Ordram                 %10             G
تاریخ ثبت:  سال 1349
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسید‌های چرب با زنجیره بسیار بلند
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق کولئوپتیل و ریشه و قابل انتقال به برگ‌ها از طریق آپوپلاست 
علائم تأثیر در گیاه: مانع جوانه‌‌زنی بذر، کندی طویل شدن سلول‌های اندام‌های هوایی، تورم اندام‌های هوایی در صورت رویش و رنگ سبز روشن در آنها.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): در شرایط غیر غرقاب 8 تا 25 روز و در شرایط غرقاب 40 تا 160 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز کشیده برگ (سوروف) در خزانه، کشت مستقیم و نشائی برنج ] 5 تا 6 لیتر در هکتار[
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 5 تا 6 لیتر در هکتار قبل از 2 برگی سوروف
•بهترین زمان مصرف قبل از 2 برگی شدن سوروف و قبل از کشت بذر در خزانه می‌باشد.
•در کشت مستقیم، غلات باید در زیر لایه خاک تیمار شده با علف‌کش کاشته شوند.
ملاحظات زیست محیطی:
•سمیت خوراکی این علف‌کش برای پستانداران کم است.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):450 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 13000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 3/1 تا 30 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
molinate