کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تریادیمنول
قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی، معالج و ریشه‌کن کننده از گروه تری‌آزول‌ها
فرمولاسیون:
1. بایتان  Baytan           %  5/7                          DS
تاریخ ثبت: 6/3/70 (‌ثبت موقت اولیه ) – تمدید لغایت 86
نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
ضدعفونی بذر گندم و جو به منظور کنترل سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم و جو
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل سفیدک پودری غلات، زنگ‌های غلات، سیاهک پنهان و آشکار، لکه‌قهوه‌ای نواری جو، لکه‌توری جو و غیره.
راهنمای مصرف:
•به نسبت 2 درهزار جهت ضدعفونی بذر قبل از کاشت
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت (LD50، LC50، EC50): 700 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 4/17 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 51 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا. این ترکیب برای زنبور عسل غیرسمی است.

triadimenol