کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری‌دمورف
قارچ‌کش سیستمیک با اثر درمانی، ریشه‌کن کننده و حفاظتی از گروه مورفولاین‌ها
فرمولاسیون:
کالیکسین (Calixin)
تاریخ ثبت: 7/6/56
نحوه اثر: ترکیبات مورفولاین از بازدارنده‌های سنتز ارگوسترول محسوب می‌شوند، یکی از نقاط اثر این قارچ‌کش‌‌ها مهار آنزیم Sterol14 – reductase در مسیر بیوسنتز ارگوسترول است. مورفولاین‌ها علاوه بر این، بازدارنده آنزیم دیگری در مسیر بیوسنتز ارگوسترول هستند. این آنزیم C-8 sterol isomerase است که در تشکیل یک پیوند دوگانه نقش دارد.
موارد مصرف در ایران:
سفیدک پودری در چغندر‌قند، کدوییان و سبزیجات
موارد مصرف در سایر کشورها:
تری‌دمورف اولین قارچ‌کش سیستمیک است که در سطح تجاری برای کنترل سفیدک‌های پودری استفاده شده است. این قارچ‌کش را می‌توان برای کنترل سفیدک پودری غلات، نخود، کدوییان، سیب و چغندرقند استفاده کرد.
راهنمای مصرف:
•سفیدک پودری چغندر‌قند: محلول‌پاشی به میزان 75/0 لیتر در هکتار، 3-2 نوبت به فاصله 20 روز به محض مشاهده اولین علائم بیماری تقریباً از اوایل تیرماه به بعد.
•سفیدک پودری کدوییان و سبزیجات: محلول‌پاشی به میزان 7/0 لیتر در هکتار، به محض مشاهده اولین علائم بیماری.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50): 480 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 1388 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 4/3 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 3/1 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و بیش از 200 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.

tridemorph

نظرات  (۲)

سلام آیا درمورد سفیدک هلو شلیل موثره
پاسخ:
سلام اره موثره
سلام آیا درمورد سفیدک هلو شلیل موثره