کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

تری کلرفن
حشره‌کش تماسی و گوارشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1.                                        w/v%50 EC                  
2.                                              %80WP                      
3. دیپترکس Dipterex                  %80SP                   
4.                                                 %96P                         
تاریخ ثبت: 1/10/47 و 23/2/58
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی،مهارکننده انزیم کولین استراز  
موارد مصرف در ایران:
سن‌های زیان آور در گندم و جو2/1 کیلو گرم درهکتار(3)، مگس درخزانه برنج، کرم دانه خوار در آفتابگردان و سویا، مگس در پیاز و خربزه، پروانه سفید در کلم، کرم غوزه در سبزیجات و جالیز، کارادرینا وکرم غلاف خوار در نخود، پوستخوار در نارون 250 تا 300 گرم سم و 5/2 لیتر نفت و 250 گرم صابون و 100 لیتر آب
موارد مصرف در سایر کشورها:
دوبالان، بال‌پولک‌داران، ناجوربالان، جوربالان و سخت بالپوشان در کشاورزی، باغبانی، جنگلها، انبارهای مواد غذایی، باغها، خانه‌ها و دامدار‌ها روی همه محصولات، آفات خانگی مثل مگس‌ها ، سوسری‌ها، کک‌ها، ساس، ماهی نقره ای‌ها، مورچه‌ها، پشه‌ها در منازل و دامداری‌ها، انگل‌های خارجی در حیوانات اهلی
راهنمای مصرف:
•محلول پاشی به میزان 1 تا 2 کیلو گرم در هکتار در محصولات زراعی توصیه می‌شود.
•در مورد پوستخوار نارون به صورت سم‌پاشی درختان تله با مصرف 250 تا 300 گرم حشره‌کش و 5/2 لیتر نفت و 250 گرم صابون و 100 لیتر آب توصیه می‌شود.
•مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادی که براساس توصیه پزشکی از کارکردن با ترکیبات ضدکلین استراز ممنوع شده اند نباید از این حشره‌کش استفاده کنند.
•پایداری حشره‌کش کمتر از هفت روز است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران250 میلی‌گرم بر کیلوگرم،  LC50  برای ماهی‌ها 7/0-5/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  برای دافنی00096/0 میلی‌گرم بر لیتر
trichlorfon